Zmiana ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

15 czerwca 2022 r. w życie wchodzi ustawa z dnia 28 kwietnia o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Dokument zawiera mnóstwo korzystnych zmian dla rolników.

Najważniejsze zmiany

Po pierwsze, od wczoraj rolnicy nie muszą już pozbywać się swojego gospodarstwa rolnego w celu pobierania emerytury rolniczej. Podobnie jak to ma miejsce w przypadku emerytów ubezpieczonych w ZUS-ie świadczeniobiorcy z KRUS-u mają prawo do otrzymywania pieniędzy z różnych źródeł jednocześnie.

Ci emeryci, których część wypłaty emerytury rolniczej była zawieszona z powodu prowadzenia działalności gospodarczej otrzymają z urzędu wypłatę pełnego świadczenia w terminach lipcowych. W czerwcu można się również spodziewać wyrównania za bieżący miesiąc.

Po wznowieniu wypłaty części uzupełniającej emerytury rolniczej tym osobom, które ukończyły 75 rok życia zostanie również przyznana wypłata dodatku pielęgnacyjnego. Jednocześnie zostanie im wstrzymana wypłata zasiłku pielęgnacyjnego z ośrodków pomocy społecznej.

Prawo do renty rolniczej z powodu niezdolności do pracy w tym momencie zyskują także ubezpieczeni całkowicie niezdolni do pracy w gospodarstwie. Pod warunkiem, że podlegają ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu co najmniej od 25 lat. W okres ten wlicza się m.in. okres ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członów rodziny, jak również okresy innego ubezpieczenia (także zagranicznego).

W takim wypadku znika obowiązek udowodnienia 5 lat podlegania ubezpieczeniu na przestrzeni ostatnich 10 lat przed złożeniem wniosku o przyznanie renty z powodu niezdolności do pracy.

Okres służby wojskowej

Kolejną większą zmianą jest fakt przyznania dodatkowych pieniędzy za okres służby wojskowej tym osobom, które urodziły się po 31 grudnia 1948 r. i nie mają prawa do emerytury z ZUS. Świadczenie obejmuje wszystkich, którzy takową służbę odbyli przed 1 stycznia 1999 r i wynosi 1 procent emerytury podstawowej za każdy rok służby.

Chcąc zaprzestać prowadzenia działalności rolniczej osoba, która posiada uprawnienia do okresowej renty rolniczej z powodu niezdolności do pracy może zawrzeć umowę dzierżawy odpowiadającą okresowi przyznanego jej prawa do renty. To, w wielu wypadkach, pozwoli na skrócenie takowej umowy.

Świadczenia z ZUS i KRUS niekoniecznie muszą się wykluczać

Dodatkowo ubezpieczenie rolniczemu, jeśli takowe posiadają wciąż podlegają ci rolnicy i domownicy, którzy objęci są ubezpieczeniem z ZUS z powodu pobierania świadczenia lub stypendium w okresie:

  • odbywania szkolenia, stażu bądź przygotowania zawodowego dorosłych
  • odbywania studiów dyplomowych
  • pełnienia czynnej służby wojskowej jako żołnierz niezawodowy lub odbywania służby zastępczej

Zmiany zachodzą również w obrębie rehabilitacji w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS. Na tego typu wyjazdy od teraz można też kierować rolników – emerytów.

źródło: uokik.gov.pl

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 2 / 5. Liczba głosów 1

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *