Zielona energia w gospodarstwie z dofinansowaniem?

Zielona energia w gospodarstwie może pomóc w ograniczeniu rachunków za prąd, którego ceny w ostatnich miesiącach drastycznie wzrosły. Przekonali się o tym m.in. sadownicy — właściciele chłodni, którzy dostali rachunki kilkakrotnie wyższe niż zazwyczaj. Ale np. mniejsze koszty zakupu prądu mają sadownicy, którzy zainwestowali we własną instalację fotowoltaiczną. Obecnie na zielona energię można dostać wsparcie od ARiMR.

Zielona energia w gospodarstwie będzie wspierana przez ARiMR, której prezes ogłosił terminy, w jakich będzie można składać wnioski na dofinansowanie. Wsparcie można uzyskać w ramach operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”. Działania realizuje się w ramach PROW na lata 2014–2020.

Zielona energia w gospodarstwie — warunki wsparcia

W przypadku tego typu operacji pomoc przyznaje się, jeżeli inwestycja, którą obejmuje operacja, dotyczy:

  • zainstalowania urządzeń do wytwarzania prądu z energii promieniowania słonecznego. Urządzenia mają być zainstalowane na gruntach lub budynkach w gospodarstwie. Jednakże pokrycie dachu na tych budynkach nie może zawierać azbestu;
  • inwestycja ma być zrealizowana na podstawie projektu instalacji urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego lub pomp ciepła;
  • inwestycję dostosuje się do zużycia energii elektrycznej gospodarstwa wynikającego z projektu instalacji urządzeń, o którym mowa w powyższym punkcie.

Całkowita moc urządzeń wytwarzających energię elektryczną w gospodarstwie nie może przekroczyć 50 kilowatów (kW). Ponadto całkowita moc wykorzystywana na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych znajdujących się w gospodarstwie nie może przekroczy 10 kW. Nie może ona też stanowić więcej niż 20% całkowitej mocy znajdujących się w gospodarstwie urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z promieni słonecznych.

Jaką formę ma pomoc na zieloną energię?

Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych, które obejmują m.in.:

  • zakup urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z promieni słonecznych;
  • zakup urządzeń do magazynowania tej energii z promieni słonecznych;
  • budowę lub zakup elementów infrastruktury technicznej niezbędnej do instalacji urządzeń do wytwarzania energii
  • elektrycznej z promieni słonecznych i jej magazynowania;
  • zakup pompy ciepła.

Gdzie pobrać wniosek o wsparcie do zielonej energii?

Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze niektórych załączników do wniosku wraz z instrukcjami ich wypełniania można pobrać ze strony internetowej ARiMR. Wniosek o przyznanie pomocy należy wypełnić zgodnie z zamieszczonymi instrukcjami wypełniania.

Zielona energia w gospodarstwie — gdzie i do kiedy składać wniosek?

Wniosek o pomoc na zieloną energię należy złożyć w terminie od 31 stycznia do 31 marca 2023 r. Dokumenty składa się w Oddziale Regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji lub za pośrednictwem Biura Powiatowego ARiMR. Można to zrobić osobiście, za pośrednictwem osoby upoważnionej, wysłać pocztą do Oddziału Regionalnego lub przesłać przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP.

W ramach jednego naboru można złożyć jeden wniosek o pomoc na wsparcie w obszarze zielona energia w gospodarstwie dotyczący danego gospodarstwa. Jeżeli w jednym naborze złoży się więcej niż jeden wniosek o przyznanie pomocy na zieloną energię, to ARiMR rozpatrzy wyłącznie wniosek, który złożono jako pierwszy.
Kolejność udzielania pomocy ustala ARiMR na podstawie liczby punktów przyznanych wg ustalonych kryteriów. Informację o kolejności pomocy podaje do publicznej wiadomości Prezes ARiMR na stronie internetowej administrowanej przez ARiMR.

Więcej informacji o wsparciu do zielonej energii w gospodarstwach w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” można uzyskać w Oddziałach Regionalnych ARiMR. Ponadto można skorzystać z bezpłatnej infolinii pod numerem 800 38 00 84.

Źródło: ARiMR


Czytaj również:
Pompa ciepła — dofinansowanie 2023. Gdzie składać wniosek?

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *