Z adiuwantami w Zielony Ład

Zielony Ład puka coraz głośniej do „drzwi” rolników, w tym sadowników, a także producentów warzyw. Zgodnie z jego zasadami ilość stosowanych środków ochrony roślin ma zostać znacznie ograniczona. Rodzi się więc pytanie, jak to zrobić, szczególnie w latach, gdy agrofagi mocno zagrażają uprawom. Pomocne w osiągnięciu tego celu są bez wątpienia adiuwanty.

Adiuwanty to nic innego jak związki, które korzystnie wpływają na skuteczność działania aplikowanego środka ochrony roślin (ś.o.r.). Wykorzystywanie adiuwantów podczas zwalczania agrofagów jest bardzo racjonalne. Rola tych związków w ochronie roślin jest nie do przecenienia.

Stosowanie adiuwantów w rolnictwie

Adiuwanty istotnie zwiększają skuteczność środków ochrony roślin, dzięki temu można obniżyć dawkę preparatu. Oszczędności związane z obniżeniem dawki preparatu są zawsze większe niż koszty związane z zakupem adiuwanta.

Decydując się na obniżenie dawki środka ochrony roślin w wyniku dodania adiuwanta, trzeba pamiętać, że można to zrobić tylko i wyłącznie w warunkach sprzyjających osiągnięciu wysokiej skuteczności. Jeśli warunki są niekorzystne, wówczas nie należy obniżać dawki. Ponadto decydując się na obniżenie dawki, należy upewnić się, że po dodaniu adiuwanta skuteczność zabiegu będzie wysoka. Często informację o łącznym stosowaniu z adiuwantem można znaleźć w etykiecie środka ochrony roślin. Jeśli takiej informacji nie ma, zawsze można skorzystać z pomocy przedstawicieli firmy produkującej dany środek ochrony roślin.

Jakie korzyści z dodatku adiuwanta?

Nie wolno zapominać o jeszcze jednym aspekcie przemawiającym za stosowaniem adiuwantów – ograniczeniu strat. Mniejsze straty związane są z: większą rozpuszczalnością substancji czynnej, zapobieganiem znoszeniu roztworu środka ochrony, czy szybkim odparowaniem wody z roztworu. Zbyt szybkie odparowanie wody sprawia, że substancja czynna pozostaje na powierzchni blaszki liściowej przeważnie w formie wykrystalizowanej. Dodanie adiuwanta do cieczy użytkowej zapobiega odbiciu lub stoczeniu kropli. Dzięki temu skuteczność zabiegu jest zdecydowanie większa. Wiele adiuwantów rozluźnia struktury woskowe i ułatwia tworzenie tzw. kanałów hydrofilowych, które ułatwiają wnikanie rozpuszczonej w wodzie substancji czynnej do struktur rośliny.

Ograniczenie stosowania ś.o.r.

Adiuwanty mają jeszcze jedną ważną zaletę, o której nie można zapominać. Dodanie ich do cieczy użytkowej korzystnie wpływa na zwalczanie agrofagów, zwłaszcza tych, które wykazywały średnią wrażliwość na aplikowaną substancję czynną. Poza aspektami ekonomicznymi przemawiającymi za stosowaniem adiuwantów nie wolno zapominać o aspekcie ekologicznym, związanym z założeniami Zielonego Ładu. Niższe dawki środków ochrony roślin to mniejsze obciążenie środowiska. Dlatego z adiuwantów nie należy rezygnować.

Gdy coraz mniej chemii w rolnictwie

Rola adiuwantów oraz korzyści związane z ich stosowaniem znacznie wzrastają, gdy zabieg trzeba wykonać w warunkach niekorzystnie wpływających na jego skuteczność, takich jak:

  • duża presja agrofagów,
  • niekorzystne warunki atmosferyczne,
  • szczególnie niska wilgotność powietrza i gleby,
  • niska temperatura powietrza.

Obecnie, gdy na półkach sklepowych jest coraz mniej preparatów, a ściślej mówiąc, substancji czynnych, za których pomocą można chronić uprawy przed niekorzystnym działaniem agrofagów, rola adiuwantów znacznie wzrasta. Dodanie adiuwanta, który poprawi skuteczność zabiegu, sprawi, że zagrożenie ze strony agrofagów istotnie maleje. Ponadto wyeliminowane zostają agrofagi, które wykazywały średnią wrażliwość na aplikowaną substancję czynną. Sytuacja ta sprawia, że zagrożenie ze strony agrofagów istotnie maleje, roślina jest w dobrej kondycji, dzięki temu jest bardziej odporna na kolejny „atak” agrofagów. Dzięki temu kolejny zabieg być może nie będzie potrzebny. W tej sytuacji trzeba jednak zachować czujność i lustrować plantację, aby w razie potrzeby podjąć kroki chroniące uprawę.

Odporność agrofagów na substancje czynne

Nie wolno zapominać, że dobra kondycja roślin dzięki szybkiemu i skutecznemu zwalczaniu agrofagów sprawi, że roślina będzie w stanie maksymalnie wykorzystać swój potencjał plonotwórczy, wydając wysoki plon o dobrych parametrach jakościowych. Mieszaniny środków ochrony roślin, w skład których wchodzą adiuwanty, są ważnym elementem walki z odpornością agrofagów na stosowane substancje czynne. Korzystny wpływ adiuwantów na skuteczność substancji czynnych sprawia, że biotypy bardziej odporne zostaną skutecznie zwalczone. Jest to szczególnie ważne, gdy na półkach sklepowych zróżnicowanie pod względem substancji czynnych jest coraz mniejsze.

Tylko sprawdzone adiuwanty

Wykorzystywanie adiuwantów do sporządzania mieszanin dedykowanych do walki z chwastami jest praktyką powszechną. Rzadziej substancje te wykorzystywane są podczas zwalczania chorób czy szkodników. Tendencja ta powinna ulec zmianie, a adiuwanty należy stosować zarówno w walce z chwastami, chorobami, jak i szkodnikami. Aby stosowane adiuwanty spełniły swoje zadanie, trzeba postawić na produkty sprawdzone, dobrze przebadane. Stosowanie niesprawdzonych adiuwantów jest nieuzasadnione, gdyż produkt taki może nie mieć żadnego wpływu na działania aplikowanej substancji czynnej. Może nawet negatywnie wpłynąć na jej działanie. W związku z tym należy zachować ostrożność i stawiać na sprawdzone produkty.

Surfaktanty, czyli…?

Obecnie dużym zainteresowaniem cieszą się adiuwanty z grupy surfaktantów. Zwane są także zwilżaczami czy też środkami powierzchniowo czynnymi. Surfaktanty wykazują właściwości hydrofilowo-lipofilowe, a więc powinowactwo do wody i tłuszczu. Ważną rolą, jaką odgrywają surfaktanty, jest obniżenie napięcia powierzchniowego cieczy użytkowej. Korzystnie wpływa to na przyczepność kropel, a także zwilżenie roślin. Połączenie tych korzystnych właściwości surfaktantów ma przełożenie na skuteczność zabiegów ochrony roślin. Na rynku dostępnych jest wiele adiuwantów również z grupy surfaktanów.

Kupując adiuwanty, pamiętaj…

Dokonując wyboru, jaki adiuwant będzie stosowany w gospodarstwie, należy postawić na ten, który jest sprawdzony. Obecnie w Polsce nie ma obowiązku rejestracji adiuwantów, co sprawia, że na pułkach sklepowych mogą pojawić się produkty nieprzebadane, a informacje umieszczone w ich etykietach mogą być niepotwierdzone. Dlatego należy zachować czujność.

Adiuwanty z grupy surfaktantów z powodzeniem można stosować w uprawach roślin rolniczych, sadowniczych, warzywnych, ozdobnych, a także w uprawach pod osłonami. W wielu przypadkach w etykietach środków ochrony roślin znajdują się informacje odnośnie do stosowania danego preparatu łącznie z adiuwantem. W niektórych przypadkach producent środka ochrony roślin informuje o konieczności łącznego stosowania preparatu z adiuwantem. Natomiast w niektórych przypadkach jest to tylko zalecenie. Niezależnie, czy producent wskazuje na konieczność stosowania adiuwanta, czy też tylko zaleca, zawsze należy preparat ten dodać.

Bez uszkodzeń roślin

Slippa nie powoduje mechanicznych ani chemicznych uszkodzeń liści

fot. archiwum SAP

Wielu producentów rolnych zastanawia się, czy stosowane adiuwanty nie wpływają negatywnie na pewne elementy nadziemnych organów roślin. Pytanie to jest w pełni uzasadnione. Trzeba pamiętać, że stosowanie niesprawdzonych preparatów obarczone jest pewnym ryzykiem. Dlatego należy stawiać na produkty przebadane. Adiuwantem poddanym wielu badaniom jest Slippa. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że Slippa nie powoduje mechanicznych i chemicznych uszkodzeń liści. Adiuwant ten nie uszkadza kutikuli ani warstwy woskowej liści. Slippa nie wpływała negatywnie na strukturę aparatów szparkowych, ani nie zakłócała ich prawidłowego funkcjonowania. Dzięki temu wymiana gazowa przebiega bez zakłóceń.

Działanie Silppy

Slippa przyczynia się do dokładnego pokrycia roztworem środka traktowanej powierzchni

fot. archiwum SAP

Poza badaniami związanymi z wpływem Sllipy na części nadziemne roślin ocenie poddano zachowanie preparatu w kontakcie z powierzchnią opryskiwaną. W tym przypadku wyniki również są interesujące. Badania potwierdziły bardzo dobre pokrycie opryskiwanej powierzchni. Aplikowana ciecz bardzo szybko rozprzestrzeniała się po powierzchni opryskiwanej. Ponadto adiuwant ten dociera do miejsc trudno dostępnych, a także miejsc nieopryskiwanych bezpośrednio, np. spodnia część liści czy miejsca osłonięte oprzędami. Ocenie poddano także wpływ Sllipy na skuteczność zabiegów ochrony roślin. Wyniki badań potwierdziły korzystny wpływ Sllipy na skuteczność zabiegu.

Łączenie Slippy z innymi preparatami

Dużą zaletą Sllipy jest możliwość łącznego stosowania z herbicydami, fungicydami czy insektycydami. Adiuwant ten można z powodzeniem stosować w rolnictwie, sadownictwie, warzywnictwie, czy w uprawach pod osłonami. Bardzo ważną zaletą Sllipy jest poprawa skuteczności działania oraz ułatwienie dotarcia insektycydu do miejsc żerowania szkodników, szczególnie gdy bytują w miejscach trudno dostępnych. Bez wątpienia miejscami tymi są spodnie strony liści, zwinięte liście, oprzędy itp. Ważną cechą mieszaniny insektycydowej, w której skład wchodzi Sllipa, jest lepsze pokrycie nie tylko liści, ale także szkodnika zagrażającego uprawie. Dzięki temu skuteczność jego zwalczania jest zdecydowanie większa. Lepsze pokrycie liści oraz penetracja preparatu są pomocne w zwalczaniu patogenów na wszystkich roślinach uprawnych.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.5 / 5. Liczba głosów 2

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *