Wsparcie na modernizację gospodarstw wzrośnie?

Wsparcie na modernizację gospodarstw rolnych w większej niż pierwotnie zaproponowanej kwocie było jednym z postulatów środowisk i organizacji rolniczych. Wystosowały one w tym celu list do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Henryka Kowalczyka. Jaka jest odpowiedź resortu rolnictwa?

Wsparcie na modernizację gospodarstw to jeden z elementów w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”, finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Wsparcie na modernizację gospodarstw — odpowiedź MRiRW

XI posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych VI kadencji zaproponowało zwiększenie kwoty dotacji w obszarze D instrumentu wsparcia „Modernizacja gospodarstw rolnych” PROW 2014–2020 do 400 tys. zł. Miałoby ono dotyczyć także inwestycji już zrealizowanych. Ponadto chciałyby one w tym instrumencie ogłoszenia naboru ciągłego.

Jak zmieni się wsparcie na modernizację gospodarstw?

fot. Adobe Stock

W reakcji na wniosek KRIR Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że resort na bieżąco monitoruje wydatkowanie środków w ramach PROW 2014–2020. Oprócz tego podejmuje on inicjatywy w zakresie zarządzania środkami finansowymi i sposobem realizacji programu. W związku z tym ostatnio ministerstwo przygotowało propozycje dotyczące zmiany w PROW 2014–2020. Zostały one przesłane członkom Komitetu Monitorującego PROW w związku z planowanym posiedzeniem Komitetu. Propozycje zmian dotyczą m.in. właśnie zmian w działaniu M04:

  • „Inwestycje w środki trwałe”, w poddziałaniu 4.1.;
  • „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”, w typie operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (przez dodanie nowego obszaru wsparcia i zwiększenie kwoty pomocy);
  • zmiany Planu finansowego PROW 2014—2020.

O ile by wzrosło wsparcie na modernizację gospodarstw?

W sprawie zwiększenia kwoty pomocy ministerstwo zaproponowało wyższą pomoc w obszarach A–D operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” do poziomu:

  • 1 000 000 zł — w przypadku operacji realizowanej w ramach obszaru A,
  • 600 000 zł — w przypadku operacji realizowanej w ramach obszarów B–D,

Jednakże kwota pomocy nie może przekroczyć 250 000 zł na inwestycje niezwiązane bezpośrednio z:

  • budową budynków inwentarskich,
  • modernizacją budynków inwentarskich,
  • adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie,
  • budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których prowadzona jest produkcja zwierzęca,

Proponując podwyższenie kwot pomocy, ministerstwo uwzględniło wzrost cen, jaki nastąpił w ostatnich latach. Decyzję oparto na podstawie dostępnych danych oraz wyników analizy działań podejmowanych przez beneficjentów, którzy uzyskali wsparcie na modernizację gospodarstw. Datą graniczną jest 18 kwietnia 2020 r., czyli moment, w którym wprowadzono możliwość zmiany umowy w zakresie m.in. podwyższenia kwoty umowy.

Ile środków mogłoby jeszcze trafić na wsparcie na modernizację gospodarstw?

Ministerstwo i podległe mu jednostki szacują, że w budżecie na wsparcie na modernizację gospodarstw, po obsłużeniu złożonych do tej pory wniosków o przyznanie pomocy, pozostanie kilkadziesiąt mln euro wolnych środków. W związku z tym mogłyby być one przeznaczone na aneksowanie umów z beneficjentami w zakresie kwoty pomocy.

Dodatkowe środki finansowe w wysokości ok. 80 mln euro pozwoliłyby na uruchomienie nowego obszaru wsparcia (F) w ramach modernizacji gospodarstw. Trafiłyby one na wsparcie inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii wraz z magazynami energii i inteligentnymi systemami zarządzania energią.

Jednocześnie ze względu na ostatni etap wdrażania PROW 2014–2020 nie planuje się obecnie uruchomienia naboru wniosków w ramach obszaru D. Dlatego zdaniem ministerstwa nie ma uzasadnienia co do rozważania zmiany trybu naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach tego obszaru.

źródło: KRIR

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *