W jaki sposób przygotować glebę pod sad jabłoniowy?

W ostatnich latach, w Polsce obserwuje się pogorszenie jakości gleby. Uprawy sadownicze wpływają negatywnie na żyzność, co z kolei przekłada się na zmniejszenie ich plonowania. W jaki sposób przygotować glebę pod sad, jak ją użyźnić, aby poprawić urodzajność?

Wymagania glebowe jabłoni, czyli w jaki sposób przygotować glebę pod sad

Jabłonie mają dość wysokie wymagania glebowe.

Żyzność gleby oznacza jej zdolność do przekazywania roślinom składników pokarmowych, wody, ciepła oraz powietrza glebowego. Jabłonie mają dość wysokie wymagania glebowe. Główna masa korzeni jabłoni znajduje się na głębokości 10-80 cm. Im podkładka bardziej karłowa, tym system korzeniowy jest płytszy i wówczas korzenie jabłoni na takich podkładkach zalegają na głębokości 10-40 cm. Gleba przeznaczona pod uprawę jabłoni powinna być zatem żyzna, zasobna w próchnicę i wilgotna, najlepiej o odczynie lekko kwaśnym (pH od 6,2 do 6,7). Niektóre właściwości gleby determinują jej żyzność. Zalicza się do nich m.in. pH, zawartość próchnicy oraz strukturę.

W wielu sadach występują gleby o odczynie kwaśnym, o małej zawartości próchnicy, co powoduje, że tracą one swoją prawidłową strukturę. Pogorszeniu ulegają również stosunki wodno-powietrzne. Powoduje to blokowanie dostępności cennych składników pokarmowych, co w konsekwencji prowadzi do zmniejszenia plonowania. W jaki sposób przygotować glebę pod sad, jak ją użyźnić, jak poprawić strukturę, aby usprawnić sorpcję i transport potrzebnych składników pokarmowych zapewniających prawidłowy wzrost i rozwój jabłoni w sadzie?

Jak przygotować glebę pod sad – czynniki wpływające na jej jakość 

Na jakość gleby w sadzie jabłoniowym istotny wpływ ma kilka elementów. Odczyn gleby decyduje o dostępności cennych składników pokarmowych, co wpływa na rozwój i wzrost jabłoni. Na glebach o odczynie kwaśnym wzrasta stężenie łatwo dostępnego manganu i glinu, które w dużych ilościach są toksyczne dla jabłoni. Dodatkowo obniżeniu może ulec jakość plonu. Próchnica glebowa, jest częścią organiczną oraz mineralno-organiczną gleby, która powstała m.in. ze szczątków roślin i zwierząt rozłożonych przez mikroorganizmy glebowe. Decyduje w dużym stopniu o żyzności gleby. Poziom próchniczy stanowi najwyżej ulokowaną warstwę w glebie. Znajduje się pod okrywą roślinną. Struktura gleby z kolei jest stanem gleby informującym o jej właściwościach fizycznych, określanym na podstawie zlepiania ziaren mineralnych w agregaty, które charakteryzuje różna wielkość i kształt.

W jaki sposób przygotować glebę pod sad aby wzbogaciła się w substancję organiczną i w składniki pokarmowe

Jabłonie korzystnie reagują na nawożenie obornikiem oraz kompostem.

Drzewa jabłoni wymagają gleb żyznych, przepuszczalnych, o odczynie lekko kwaśnym, dużej zawartości próchnicy i składników pokarmowych. Zatem, w jaki sposób przygotować glebę pod sad, aby spełnić wymagania jabłoni? Jabłonie korzystnie reagują na nawożenie obornikiem oraz kompostem. Ich rozwojowi sprzyja również uprawa przedplonów z roślin bobowatych (łubin, peluszka) oraz ich przyoranie. Niezależnie od zawartości substancji organicznej, w celu wzbogacenia gleby prowadzi się nawożenie mineralne fosforem, potasem i magnezem oraz mikroelementami.

Nawożenie, czyli jak ma przebiegać przygotowanie podłoża pod sad 

Dawki poszczególnych mikroelementów uzależnione są od stanu zasobności gleby w dane pierwiastki. Składniki pokarmowe, ze względu na dość wolne przemieszczanie się w głąb profilu glebowego, należy „umieszczać” w głębszych warstwach gleby. Taki sposób nawożenia możliwy jest jeszcze przed planowanym założeniem sadu. Precyzyjne ustalenie dawek wapnia lub „czynnika zakwaszającego”, od których zależy żyzność gleby, wymaga przeprowadzenia badań laboratoryjnych reprezentatywnych. Polegają one na pobraniu próbek gleby z warstwy 21-60-cm. Dzięki temu możliwe jest racjonalne nawożenie – w zależności od potrzeb. Pomoże ono w poprawie pH, zapewnieniu właściwej zawartości próchnicy oraz struktury podłoża przeznaczonego pod sad jabłoniowy.

Zabiegi związane z użyźnianiem gleby w sadzie jabłoniowym, zarówno z ekologicznego, jak również ekonomicznego punktu widzenia, są bardzo ważnym elementem przygotowania podłoża pod sad. Ważne jest utrzymywanie zawartości próchnicy w glebie na wysokim poziomie, przy jednoczesnym zapewnieniu optymalnego pH i struktury gleby dla jabłoni. Dzięki temu możliwe będzie utrzymanie środowiska glebowego w stanie, który zapewni prawidłowy wzrost i rozwój jabłoni w sadzie.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *