Ubezpieczenie sadu od gradu

Ubezpieczenie od gradu, podobnie jak i od innych zjawisk pogodowych to w ostatnich latach jedna z podstaw prowadzenia produkcji owoców. Rząd zachęca do tego, dając dopłaty z budżetu państwa. Jednakże od 19 kwietnia br. sadownicy nie mogą ubezpieczyć upraw z dopłatą i dlatego interweniowali w tej sprawie w resorcie rolnictwa.

Ubezpieczenie od gradu z dopłatą zapewniało sadownikowi wsparcie w wysokości 65% do składki. Dotowane obowiązkowe umowy ubezpieczenia miały obejmować takie zdarzenia losowe jak: grad, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, powódź czy susza. Ponadto rolnicy mogli dostać dotację do dobrowolnych ubezpieczeń od takich zdarzeń jak: huragan, deszcz nawalny, uderzenie pioruna, obsunięcie się ziemi, lawina.

Jakiej odpowiedzi w sprawie ubezpieczenia od gradu udzieliło ministerstwo rolnictwa?

W odpowiedzi na interwencję w sprawie ubezpieczeń od gradu upraw sadowniczych odpowiedział Sekretarz Stanu Ryszard Bartosik:

W przypadku wykorzystania przez zakład ubezpieczeń przyznanego w umowie limitu dopłat i zgłoszeniu przez zakład potrzeby zwiększenia tego limitu, zostaną uruchomione dotychczas nierozdysponowane środki z rezerwy celowej poz. 30 na ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w kwocie 200 mln zł.

Jednakże od 19 kwietnia br. sadownicy nie mogą ubezpieczyć swoich sadów przed gradem z dopłatą z budżetu państwa. MRiRW informuje, że zakłady ubezpieczeń nie zgłosiły potrzeby zwiększenia określonego w umowach limitu dotacji na 2023 r.

Aktualnie zakłady ubezpieczeń nie zgłaszają potrzeby zwiększenia określonego w umowach limitu dotacji na 2023 r. na dopłaty do ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich — powiedział R. Bartosik

Ubezpieczenie od gradu — gdzie można było je nabyć?

MRiRW zawarło umowy z ośmioma zakładami ubezpieczeń w sprawie dopłat na łączną kwotę ponad 920,5 mln. zł. Są to:

  • Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie,
  • Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z siedzibą w Warszawie,
  • Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie,
  • AGRO Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie,
  • InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie,
  • TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie,
  • VH VVaG Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Oddział w Polsce z siedzibą w Poznaniu,
  • Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie.

Każde z nich w swojej ofercie ma ubezpieczenie od gradu z dopłatą z budżetu. Przedstawiając ofertę, musi przede wszystkim oszacować ryzyko oraz zaproponować adekwatną do tego ryzyka składkę za ubezpieczenie. Ponadto zgodnie z przepisami prawa, umowa ubezpieczenia jest nieważna, jeżeli zajście przewidzianego w umowie wypadku nie jest możliwe. Umowa będzie nieważna także wtedy, kiedy wystąpienie zdarzenia losowego jest pewne.

Źródło: polskiesadownictwo.pl


Czytaj również: Ceny skupu borówki importowanej. Polski rynek zagrożony?

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 5 / 5. Liczba głosów 1

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *