TSUE przeciwko czasowym zezwoleniem na stosowanie ś.o.r.

TSUE orzekł, że nadzwyczajne zezwolenia na pestycydy rolnicze niebezpieczne dla pszczół są niezgodne z prawem. Ta decyzja może być przyczyną wygaśnięcia około połowy tymczasowych zezwoleń udzielanych obecnie przez państwa członkowskie UE.

TSUE (Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej) zajął się czasowymi dopuszczeniami do użycia środków ochrony roślin pod wpływem protestów organizacji ekologicznych Global2000 oraz Pesticide Action Network (PAN Europe). Zaskarżyły one tę praktykę w Belgii i Austrii. W krajach tych warunkowo dopuszczono do użytkowania dwa neonikotynoidy: tiametoksam i klotianidynę/chlotianidynę.

Organizacje ekologiczne przeciwko środkom ochrony roślin

Fundacja Aurelia z zadowoleniem przyjęła wyrok TSUE, który jest wg niej ważny dla ochrony pszczół i środowiska.

TSUE zobowiązuje państwa członkowskie do stosowania zasady ostrożności w celu ochrony pszczół i ludzi. Niestety, wyrok dotyczy tylko dwóch zakazanych substancji czynnych. Od lat niemiecki monitoring znajduje ponad 60 różnych substancji czynnych w pyłku, którym dzikie i miodne pszczoły karmią swój czerw. Niemcy należą do liderów w stosowaniu środków ochrony roślin i nie widać tu wyraźnej tendencji spadkowej — informuje Thomas Radetzki, dyrektor wykonawczy Fundacji Aurelia.

Zdaniem dyrektora Radetzkiego jedynym efektywnym sposobem ochrony pszczół, ludzi i przyrody jest ekologiczna produkcja rolna. Uważa on, że teraz potrzeba działań, a nie ciepłych słów federalnego ministra rolnictwa Cema Özdemira na temat różnorodności biologicznej. Miliardy z pieniędzy podatników, także tych z Niemiec, przeznacza się na dotowanie szkodliwej dla środowiska produkcji rolnej w UE. Dlatego Fundacja Aurelia żąda konsekwentnej ochrony pszczół poprzez zakaz stosowania pestycydów takich jak glifosat i neonikotynoidy. Uważa, że nie można zawsze czekać, aż sądy rozwiążą nasze problemy środowiskowe.

TSUE — nadzwyczajne zezwolenia na stosowanie ś.o.r. niezgodne z prawem!

Zgodnie z orzeczeniem TSUE, udzielanie przez państwa członkowskie UE zezwoleń nadzwyczajnych na stosowanie substancji czynnych pestycydów, zakazanych przez Komisję UE, jest niezgodne z prawem.

W swoim orzeczeniu TSUE odwołuje się m.in. do europejskiej zasady ostrożności oraz do rozporządzenia UE nr 1107/2009. Trybunał wyraźnie zaznacza, że przy udzielaniu zezwolenia na stosowanie środków ochrony roślin zdrowie ludzi i zwierząt, a także ochrona środowiska mają pierwszeństwo przed celem, jakim jest poprawa produkcji roślinnej.

TSUE uważa, że nasiona zaprawione zakazanymi środkami ochrony roślin mogą „stanowić poważne zagrożenie dla środowiska oraz zdrowia ludzi lub zwierząt”.

EFSA stwierdziła, że istnieje wysokie ostre lub przewlekłe ryzyko dla pszczół związane ze stosowaniem klotianidyny (chlotianidyny) w przypadku większości upraw rolnych. Ryzyko to wynika „w szczególności z narażenia na pył i spożycia pozostałości w zanieczyszczonym pyłku i nektarze”. Nasiona zaprawione tiametoksamem stanowią również zagrożenie dla pszczół.

Trybunał podkreślił ponadto, że państwa członkowskie UE są zobowiązane do podjęcia wszelkich niezbędnych środków w celu promowania niskonakładowej kontroli szkodników. W miarę możliwości należałoby stosować metody niechemiczne. Profesjonalne zastosowanie musi zatem wykorzystywać praktyki i produkty o najniższym ryzyku dla zdrowia ludzkiego i środowiska.

Reasumując, TSUE stanęło na stanowisku przeciwnym przepisom o czasowych zezwoleniach na dopuszczenie środków ochrony roślin. Mimo górnolotnych haseł o zastępowaniu wycofywanych środków z użycia często nie ma alternatywy. Czasowe zezwolenia dotyczyły sytuacji, w których użycie ś.o.r. było mniej szkodliwe niż narażenie plonu na straty, często 100%.

Źródło: Fruchthandel.de

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *