Tani prąd — termin złożenia oświadczenia do końca listopada!

Tani prąd jest obecnie bardzo poszukiwanym towarem przez sadowników przechowujących owoce w chłodni. Dlatego warto skorzystać z wszelkich udogodnień, by go sobie zapewnić. Jedną z takich możliwości daje mikroprzedsiębiorcom Oświadczenie Odbiorcy Uprawnionego, które należy złożyć u swojego dostawcy prądu. Ile mamy na to czasu?

Tani prąd będzie dostępny już od 1 grudnia 2022 r.

Dla kogo tani prąd?

Z prądu po maksymalnie 79 groszy za 1 kWh mogą skorzystać przedsiębiorcy będący mikroprzedsiębiorcami.
Do tej kategorii oprócz małych spółek z o.o. z KRS należą też osoby zarejestrowane w CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej).

  • Przedsiębiorca taki nie może zatrudniać więcej niż 10 osób,
  • wartość aktywów lub obroty za dwa lata wstecz nie przekraczają 2 mln euro rocznie w przeliczeniu na złote.

Są to warunki, które spełnia większość JDG (Jednoosobowa Działalność Gospodarcza) zarejestrowanych w CEIDG.

Z taniego prądu skorzystają także mali przedsiębiorcy, którzy w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniali łącznie dwa warunki:

  • zatrudniali średniorocznie mniej niż 50 pracowników,
  • osiągnęli roczny obrót netto nieprzekraczający równowartości 10 milionów euro w złotych lub sumy aktywów z jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości 10 milionów euro w złotych.

Jednocześnie przedsiębiorcy ci nie mogą być mikroprzedsiębiorcami.

Kolejną uprawnioną grupą są średni przedsiębiorcy, czyli tacy, którzy

  • średniorocznie zatrudniali nie więcej niż 250 pracowników,
  • ich roczne obroty netto nie przekroczyły 50 mln euro lub wartość aktywów nie przekroczyła 43 mln euro.

Nie mogą być oni jednocześnie mikroprzedsiębiorcami lub małymi przedsiębiorcami.

Tani prąd nie tylko dla firm

Kolejną grupą beneficjentów są podmioty użyteczności publicznej. Grupa ta obejmuje m.in. placówki opieki zdrowotnej, szkoły, uczelnie, podmioty prowadzące żłobki i kluby dziecięce, domy pomocy społecznej czy noclegownie. Należą do niej też kościoły lub inne związki wyznaniowe, ochotnicze straże pożarne, placówki kulturalne, organizacje pozarządowe, związki zawodowe, baseny i aquaparki. Wsparcie obejmie obiekty sportowe szkolące m.in. członków kadry narodowej.

Na tani prąd mogą też liczyć jednostki samorządu terytorialnego i samorządowe zakłady budżetowe. Muszą one realizować zadania z zakresu m.in. dróg, wodociągów i kanalizacji, transportu zbiorowego i porządku publicznego.

Ustawa obejmuje także producentów rolnych w tym sadowników, którzy są mikro, małymi lub średnimi przedsiębiorcami.

Jak uzyskać tani prąd?

Gdzie złożyć oświadczenie o tańszy prąd?

Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto Turon dla swoich klientów przygotował wzór oświadczenia w formie aktywnego pliku pdf, który można łatwo wypełnić na komputerze.

Tani prąd oświadczenie — do kiedy składać?

Czy przedsiębiorcy nie wiedzą, że należy złożyć oświadczenie do 30 listopada 2022 r.? Osoby, które spóźnią się ze złożeniem oświadczenia, uzyskają dostęp do prądu po 785 złotych za 1 MWh dopiero od nowego roku — 2023. Do tego czasu będą płaciły rachunki po wyższych stawkach.

Reasumując, tani prąd dla najbardziej wrażliwych odbiorców ma ochronić ich przed niekontrolowanymi podwyżkami cen, jakie zaproponowali dostawcy prądu. A te „rynkowe” oferty niejednokrotnie były wyższe o kilkaset procent.

Źródło: samorzad.infor.pl


Czytaj również:
Jak oszczędzać prąd w komorach przechowalniczych

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *