Suszowe 2022 dla sadowników. Uwaga! Wydłużony termin składania wniosków!

Pomoc dla rodzin rolniczych, których gospodarstwom zagraża utrata płynności finansowej na skutek strat poniesionych przez anomalia pogodowe wciąż możliwa. Mianowicie zapadła decyzja o ponownym przedłużeniu terminu składania wniosków o pomoc klęskową, w tym suszowe 2022. Sprawdźmy, do kiedy rolnicy mają czas na ostateczne zgłoszenie szkód.

Wciąż można się ubiegać o suszowe 2022. Ze względu na problemy techniczne dotyczące aplikacji suszowej, termin składania wniosków został przedłużony.

Suszowe 2022 — dla kogo?

W przypadku wystąpienia w gospodarstwie rolnym, w 2022 r. szkód wywołanych anomaliami pogodowymi na skalę klęskową i wynikającym z tego brakiem płynności finansowej, rodzinie przysługuje wsparcie finansowe.

Pomoc przysługuje rodzinie, w której:

  • osoby pozostają w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące;
  • co najmniej jedna osoba prowadzi gospodarstwo rolne;
  • co najmniej jednej osobie został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Przy czym w efekcie zgłoszenia szkód klęskowych powstałych na skutek złej pogody, w tym przymrozków, gradu, suszy i innych, pomoc jest przyznawana jednemu członkowi rodziny.

Jak składać wniosek suszowy 2022?

Wniosek można złożyć wyłącznie na formularzu przygotowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Przy czym sam wniosek nie wystarczy. Obligatoryjne są następujące załączniki:

  • uwierzytelniony przez członka rodziny ubiegającego się o pomoc wydruk protokołu oszacowania szkód, który zawiera informacje o powierzchni upraw rolnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2022 r. suszy lub
  • uwierzytelniony przez członka rodziny ubiegającego się o pomoc wydruk kalkulacji oszacowania szkód, zawierającej informację o powierzchni upraw rolnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2022 r. suszy;
  • zgodę współwłaścicieli gospodarstwa rolnego na ubieganie się o pomoc finansową, o której mowa w § 13zs rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz.187, z późn. zm.), w przypadku gdy gospodarstwo rolne jest przedmiotem współwłasności.

Suszowe 2022 to tylko synonimiczna nazwa pomocy klęskowej. Dodać bowiem trzeba, że nie tylko susza może być przyczyną szkód w uprawach. O pomoc klęskową ubiegać się mogą sadownicy, którzy ponieśli straty w produkcji owoców  na skutek wystąpienia w 2022 r. w sadzie bądź na plantacji: gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny.

Wniosek można złożyć na trzy sposoby

  • bezpośrednio w placówce ARiMR;
  • przesłać pocztą tradycyjną (decyduje data stempla pocztowego);
  • za pośrednictwem platformy ePUAP.

W ostatnich dniach zmieniły się zasady rozpatrywania wniosków suszowych. Wymaga się dołączenia do wniosków koniecznie faktury.

Suszowe 2022 — do kiedy termin składania wniosków?

Pierwotny termin na składanie wniosków przypadał na 15 listopada. Przy czym jak wyżej wspomniałam, do wniosku trzeba było dołączyć protokół oszacowania szkód, m.in. suszowych. Nie wszyscy sadownicy mieli jednak możliwość uzyskania terminowo takiego protokołu. Mianowicie utrudniła to przeciążona aplikacja suszowa. W efekcie wynikł problem z pobraniem kalkulacji lub właśnie ostatecznie protokołu.

Dlatego też minister rolnictwa podjął decyzję o wydłużeniu terminu składania wniosków. Obecnie wnioski tzw. suszowe 2022 można składać do 23 listopada 2022 r. Czyli dodatkowy tydzień dłużej.

Ponowne wydłużenie terminu składania wniosków suszowych 2022

Powyższe postanowienie odnośnie do terminu składania wniosków suszowych jest już nieaktualne. Minister Kowalczyk poinformował o nowym terminie na briefingu prasowym 17 listopada 2022 r.

Wsłuchując się w głosy rolników, podjąłem kroki umożliwiające korzystne zmiany zasad naboru. Oprócz przedłużenia terminu przyjmowania wniosków, ze względu na przeciążenie aplikacji, do końca listopada, zostanie także wprowadzona możliwość przedstawienia innych dokumentów sprzedaży niż tylko faktury — poinformował minister rolnictwa i rozwoju wsi.

Źródło: MRiRW, ARiMR

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 5 / 5. Liczba głosów 1

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *