SATMIROL – czyli Satelitarna Identyfikacja i Monitorowanie Upraw

Od 2019 r. Główny Urząd Statystyczny realizuje we współpracy z różnymi instytucjami projekt Satelitarnej Identyfikacji i Monitorowania Upraw – SATMIROL. Przed konsorcjum twórców ostatnia prosta. Wszystko wskazuje na to, że system zostanie udostępniony szerokiemu gronu odbiorców pod koniec I kwartału 2022 r. Jakie korzyści będą mieli z tego rolnicy?

SATMIROL – to projekt zainicjowany w ramach Programu „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków”. Jest on realizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Główny Urząd Statystyczny (GUS). Współtwórcami są: GUS, Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk (CBK PAN) oraz Instytut Geodezji i Kartografii (IGiK).
Działanie SATMIROL twórcy zaprezentowali podczas konferencji zorganizowanej 21 grudnia 2021 r. w siedzibie GUS w Warszawie.

SATMIROL – założenia w pigułce

Nowe technologie cyfrowe pozwoliły na opracowanie ogólnodostępnego systemu, którego cele prezentowali jego pomysłodawcy z GUS – prezes dr Dominik Rozkrut oraz dyrektor Departamentu Rolnictwa Artur Łączyński.

  • Udoskonalenie identyfikacji i monitorowania upraw rolnych.
  • Udoskonalenie metod oceny wpływu zjawisk ekstremalnych takich jak: powódź, susza, przymrozki, podtopienia, gradobicia, itp. na stan upraw w okresie wegetacji.
  • Ocena sytuacji na polach w oparciu o bezpłatne dane satelitarne z europejskiego programu Copernicus.

Powyższe cele są realizowane na podstawie przetworzonych zdjęć satelitarnych. Umożliwi to szybkie pozyskanie i prezentację danych z pominięciem przeprowadzenia badania ankietowego.

Korzyści wynikające z SATMIROL

SATMIROL - rozpoznawane rodzaje upraw

SATMIROL – rodzaje upraw prezentowane w systemie na początek działania przedsięwzięcia przez Edytę Woźniak z CBK PAN

fot. zrzut ekranu/GUS

Przedsięwzięcie pozwala na identyfikację/rozpoznawanie upraw na podstawie zdjęć satelitarnych przesyłanych do specjalistycznych programów. Jak podają twórcy, identyfikację gatunków prowadzi sztuczna inteligencja na podstawie algorytmów opracowanych przez specjalistów z CBK PAN. Złożone zasady działania, przełożone na jasny efekt końcowy przedstawiała na konferencji dr Edyta Woźniak.

Ponadto, SATMIROL opracowuje barwne zdjęcia satelitarne i prowadzi bieżącą analizę wilgotności gleby, jej temperatury i wielu innych czynników zewnętrznych wpływających na stan roślin uprawnych. Wszystko to, w połączeniu z danymi odnośnie warunków klimatycznych, pozwala na szacowanie w czasie rzeczywistym wszelkich odchyleń związanych z przebiegiem wegetacji. Umożliwia także określenie wielkości plonu.

SATMIROL - plonowanie

Ocena możliwości plonowania różnych rodzajów upraw z wykorzystaniem SATMIROL, prezentowana przez Jędrzeja Bojanowskiego (z prawej)

fot. zrzut ekranu/GUS

Uzyskane dane można będzie porównywać do zaprogramowanych w systemie wszystkich informacji zdobywanych latami metodami „analogowymi”. Wówczas, jak prezentował dr Jędrzej Bojanowski z IGiK, otrzymujemy wiedzę porównawczą opierając się na średnich wieloletnich np. z kilku a nawet kilkudziesięciu ostatnich lat.

SATMIROL to narzędzie rozwojowe

Jak informował dyrektor Artur Łączyński, z udostępnionego na początku przyszłego roku systemu będą mogły korzystać m.in.: ministerstwa wraz z podległymi jednostkami, instytuty naukowe, wyższe uczelnie, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje branżowe, studenci i pracownicy naukowi. Będzie on również przydatny rolnikom. W jego ramach znajdują się bowiem rozwiązania ułatwiające ocenę kondycji roślin. A to ułatwi podejmowanie decyzji dotyczących np. punktowego zlokalizowanego nawożenia, nawadniania czy ochrony roślin. Takie wykorzystanie informacji publikowanych w czasie prawie rzeczywistym przyczyni się do racjonalnego dawkowania środków produkcji w uprawie. Przełożyć się może ostatecznie na odczuwalne oszczędności.

Jak SATMIROL prezentuje się dzisiaj?

SATMIROL - rozmieszczenie upraw

Rejonowe rozmieszczenie upraw, wycinek możliwości SATMIROL, prezentowanych przez Przemysława Slesińskiego

fot. zrzut ekranu/GUS

Możliwości SATMIROL są bardzo duże, a jak twierdzi Klaudia Bielińska z CloudFerro, nie ma przeciwskazań do rozwoju technologicznego tego przedsięwzięcia. Szeroki dostęp do danych, obecne możliwości obliczeniowe wielkich zbiorów danych i przyjazne narzędzia do ich przetwarzania nie mają ograniczeń.

Na starcie SATMIROL zobaczymy, w nawiązaniu do prezentacji Przemysława Slesińskiego z Urzędu Statystycznego w Olsztynie, rozmieszczenie upraw na terenie Polski zgodnie z podziałem administracyjnym, od województwa, poprzez powiaty, gminy, miejscowości (patrz zdjęcie otwierające), na pojedynczej działce kończąc.

Z ciekawością czekamy więc na udostępnienie tego narzędzia. Podkreślić należy, że jak twierdzi Stanisław Sas z ARiMR, Dyrektor Departamentu Baz Referencyjnych i Kontroli Terenowych, unowocześni ono działanie także ARiMR. Z jego deklaracji wynika, że dane z SATMIROL agencja będzie uwzględniała najprawdopodobniej już od 2024 r. Taki czas potrzebny jest bowiem do całkowitego przetestowania systemu i oceny jego precyzji działania.

Czyli SATMIROL to nie tylko narzędzie statystyczne, ale także, miejmy nadzieję wkrótce – także realna pomoc dla rolnika. Unowocześniająca produkcję, ale także ułatwiająca funkcjonowanie gospodarstwa. Być może rolnik będzie mógł ograniczyć część swoich wizyt, chociażby w ARiMR, skupiając się na pracy w gospodarstwie?
Jeśli jeszcze skoreluje dane z SATMIROL z informacjami uzyskanymi z projektu KOWR – S2MUR…

Czytaj też: Satelitarny monitoring upraw – realizacja projektu w toku

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 5 / 5. Liczba głosów 1

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *