Rolnictwo ekologiczne. Na czym polega ten rodzaj upraw?

Rolnictwo ekologiczne to system, który w szczególności dba o właściwą kulturę uprawy sadowniczej. Kwestie pozyskanych owoców i ich jakości są z punktu widzenia prawa – drugorzędne.

Rolnictwo ekologiczne to system objęty szeregiem uwag i informacji dotyczących regulacji prawnych, zarówno polskich, jak i europejskich.

Konwersja z konwencjonalnej na ekologiczną produkcję

Producent sadowniczy, który zamierza produkować ekologiczne owoce, musi poddać się szeregowi procedur i kontroli. Co najważniejsze, proces wyprodukowania owoców ekologicznych trwa co najmniej 4 lata. Wraz z przystąpieniem do systemu produkcji ekologicznej należy zgłosić się do Jednostki Certyfikującej. Jednostkę wybiera sam sadownik lub doradzający mu doradca rolno-środowiskowy w porozumieniu z producentem. W pierwszym roku od zgłoszenia do systemu owoce zebrane z sadu, mimo iż nie traktowano już ich środkami ochrony roślin, niedozwolonymi w tym systemie, mają taki sam status, jak owoce zebrane z sadu konwencjonalnego. Tym samym rolnik nie może ich sprzedać, reklamując się ekologicznym prowadzeniem sadu.

W drugim i trzecim roku prowadzenia uprawy, jeżeli spełniono wszystkie warunki wymagane prawem, owoce zyskują status owoców z okresu konwersji. Oznacza to tyle, że nie są one jeszcze w pełni ekologiczne, ale wolno je już opatrzyć jako owoce z upraw, w których nie ma środków niedozwolonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Nadal zabrania się znakowania owoców zielonym listkiem, które to logo charakteryzuje rolnictwo ekologiczne.

Rolnictwo ekologiczne a znakowanie produktów

Dopiero w czwartym roku zbiór owoców określony będzie mianem produktu ekologicznego. Wówczas sadownik ma prawo oznaczyć jabłka przy użyciu logo posiadanym przez rolnictwo ekologiczne, zawrzeć na etykiecie informację o jednostce, która produkt certyfikowała i sprzedawać go jako owoc ekologiczny.

To bardzo ważne, ponieważ wcześniejsze użycie logo i znakowania ekologicznego wiąże się z określonymi sankcjami i wprowadzaniem konsumenta w błąd. Tego typu działania mogą być kosztowne zarówno dla sadownika, jak i sprzedawcy owoców.

Logo rolnictwa ekologicznego, rozmiar czcionek, format etykiety i jej kolor oraz informacje w niej zawarte muszą być zgodne z regulacjami prawnymi, które dostępne są na stronie MRiRW. Każdorazowo etykietę przed jej wydrukowaniem lub też nalepkę na owoc można skonsultować z jednostką certyfikującą tudzież wybranym ośrodkiem Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Co sprawdzają w owocu ekologicznym?

Owoce pozyskane z sadów z okresu konwersji i ekologicznych podlegają badaniom laboratoryjnym, regulowanym przepisami prawa. Badania wykonują akredytowane, certyfikowane laboratoria. Producent podczas kontroli z Jednostki Certyfikującej musi wyrazić zgodę na pobranie materiału do badań. Zasadniczo może to być zarówno gleba, jak i liście drzewa czy same owoce. Te ostatnie można pobrać z drzew jako owoce dojrzałe. Da się je jednak także badać na wcześniejszym etapie produkcji. Jednocześnie, sadownik musi zapewnić właściwe magazynowanie swoich owoców ekologicznych i tych z okresu konwersji – tym samym owoce do badania można pobrać także z chłodni czy przechowalni.

Rolnictwo ekologiczne bardziej wartościowe?

Owoców ekologicznych nie bada się pod względem ich wartości odżywczej, zawartości witaminy C, wyższej zawartości minerałów czy też związków biologicznie czynnych. Takie badania prowadzą tylko jednostki naukowe. Oczywiście sadownik może zlecić tego typu badania w celu uzyskania potwierdzenia wysokiej jakości swojego produktu.

Firmy kontrolujące sprawdzają próby na zawartość pozostałości niedozwolonych substancji chemicznych, których obecnie bada się nawet do 600. Normy w tym zakresie zaostrzono w ostatnich latach wraz z postępem w analizie laboratoryjnej pozwalającej wykryć nawet śladowe ilości danych związków.

Wykrycie pozostałości w owocach ekologicznych

Rolnictwo ekologiczne

Rolnictwo ekologiczne to system, w którym przede wszystkim dba się o prawidłową kulturę uprawy sadowniczej

fot. Pixabay

To, że w owocach zostaną stwierdzone niedozwolone substancje, nie zawsze oznacza, że zostały one zaaplikowane przez właściciela sadu. Oczywiście, owoce takie nie mogą zostać oznaczone logo rolnictwa ekologicznego i być sprzedane w statusie produktu ekologicznego. Przyczyn zanieczyszczenia może być wiele, m.in. niewłaściwe stosowanie środków ochrony roślin przez sąsiadów czy też opryski podczas silnego wiatru.

Odrębną kwestią są znajdujące się na skórce ekologicznych owoców neutralne dla człowieka grzyby. Nie stanowią one żadnego zagrożenia dla konsumenta, ale mogą powodować wrażenie owoców zabrudzonych i mało atrakcyjnych. Należy także zadbać, by owoce nie zawierały szkodliwych dla zdrowia konsumenta mykotoksyn pochodzących z grzybni gatunków szkodliwych.

Pakowanie owoców ekologicznych

Istnieje zasada, według której owoce ekologiczne trzeba wyraźnie oznaczyć w miejscach sprzedaży, jeżeli mogą się pomieszać z owocami nieekologicznymi. Z tego względu w marketach znajdują zastosowanie, niestety wciąż jeszcze plastikowe, opakowania dla owoców bio. Pakowanie można jednak rozwiązać za pomocą siatek z materiałów naturalnych lub biodegradowalnych. Możliwe jest również naklejenie na każdym z owoców odpowiedniej nalepki. Praktykę tę stosuje się powszechnie do rozróżnienia owoców poszczególnych odmian. Obecnie wprowadza się także nadruki grawerowane, które mogą się jednak przyczynić do zmniejszenia trwałości owocu.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *