Przędziorki na truskawkach — czym, kiedy i jak je zwalczać? (wideo)

Przędziorki na truskawkach to nie jedyne groźne roztocze hamujące wzrost i owocowanie roślin. Równie niebezpiecznym, a nawet może wyrządzającym dotkliwsze ekonomicznie szkody jest roztocz truskawkowiec. Czym i kiedy pryskać plantację truskawki, aby zwalczyć te fitofagi?

Grupa roztoczy stanowi duży problem na plantacjach truskawki, zarówno w polu — bez osłon i pod płaskimi osłonami, jak i pod tunelami — niskimi czy wysokimi. Do tej grupy szkodników zaliczamy przędziorki, głównie przędziorka chmielowca oraz roztocza truskawkowca.

Po czym wiadomo, że mamy przędziorki na truskawkach?

Przędziorki na truskawkach pojawiają się już wczesną wiosną, zanim rozpocznie się kwitnienie roślin. Są to niewielkich rozmiarów pajęczaki, które zazwyczaj zasiedlają dolną stronę liści — tam bytują, żerują i się rozmnażają. W efekcie na górnej stronie liści pojawiają się początkowo delikatne odbarwienia, z czasem drobne żółtawe plamki. Im większa liczebność ruchomych form tego roztacza, pobierających pokarm, tym uszkodzenia roślin się nasilają. Liście żółkną, brązowieją, owoce drobnieją, są mało soczyste, niesmaczne. Widoczna na dolnej stronie liści pajęczynka jest najpewniejszym objawem świadczącym o obecności przędziorków na truskawkach.

Szkodniki te, jak nazwa wskazuje, przędą pajęczynkę, którą rozpościerają nad miejscem bytowania. Ta stosunkowo gęsta sieć zabezpiecza formy ruchome, a także jaja przed niekorzystnymi biotycznymi i abiotycznymi czynnikami środowiska.

Jak i kiedy kontrolować truskawkę na obecność przędziorków?

Lustracje plantacji truskawki należy rozpocząć po ruszeniu wegetacji, od momentu gdy rozwijają się pierwsze liście i kontynuować przez cały sezon. Liście są bowiem zasiedlane przez

Przędziorki na truskawkach - przędziorek chmielowiec - samica letnia i jaja

Przędziorki na truskawce najczęściej reprezentuje przędziorek chmielowiec — tutaj samica i kuliste mlecznobiałe jaja

fot. Katarzyna Kupczak

samice przędziorka chmielowca, które stopniowo, wraz ze wzrostem temperatury powietrza opuszczają miejsca zimowania. Samice bezpośrednio po przezimowaniu mają barwę ceglastopomarańczową. Jednak wraz z pobieraniem soku roślinnego, podczas tzw. żeru uzupełniającego bardzo szybko zmienia się ubarwienie ich ciała na charakterystyczne dla gatunku. Dorosłe osobniki przędziorka chmielowca są żółtozielone z dwiema ciemnymi plamami po bokach.

Przędziorki na truskawkach - przędziorek chmielowiec - jajo przed wylęgiem

Przędziorek chmielowiec — pomarańczowożółte jajo przed wylęgiem larwy

fot. Katarzyna Kupczak

Po zakończeniu żeru uzupełniającego samica przystępuje do składania jaj. Mają one formę kulistą. Tuż po złożeniu są przezroczyste, z czasem matowieją, przy czym wraz z rozwojem embrionalnym ciemnieją. Sygnałem do tego, że wkrótce wylęgną się larwy jest barwa jaj zbliżona do żółtawopomarańczowawej.

Oprysk na przędziorka. Kiedy go wykonać?

Przędziorki na truskawkach zwalczamy już wczesną wiosną. Walkę rozpoczynamy na początku kwitnienia truskawki, po popełni kwitnienia, a potem dopiero mamy możliwość po zbiorze owoców.

Przędziorki na truskawkach - Alicja Maciesiak i Justyna Wasiak

Dr Alicja Maciesiak (z prawej) i Justyna Wasiak z firmy Sumi Agro podczas lustracji plantacji truskawki polowej

fot. Daniel Biernat

Zasadność zabiegu oceniamy na podstawie lustracji. Przeglądamy dolną stronę liści truskawki, posługując się dodatkowo binokularem lub innym urządzeniem powiększającym, np. mikroskopem cyfrowym.

Progi zagrożenia

  • Przed kwitnieniem truskawki — średnio 1–2 formy ruchome przędziorka chmielowca (osobniki dorosłe, larwy) na pojedynczy listek liścia złożonego truskawki.
  • Po kwitnieniu truskawki — średnio 1–2 formy ruchome przędziorka chmielowca (osobniki dorosłe, larwy) na pojedynczy listek liścia złożonego truskawki.
  • Po zbiorze owoców — średnio 2–3 formy ruchome przędziorka chmielowca (osobniki dorosłe, larwy) na pojedynczy listek liścia złożonego truskawki.

Jeśli nie dostrzegamy form ruchomych, natomiast liczne jaja, miejmy świadomość, że z nich wylęgną się larwy. Dlatego oceniajmy fazę rozwoju jaj i tuż przed wylęgiem lub niezwłocznie po nim opryskujmy rośliny celem zwalczenia młodych larw, które są najwrażliwsze na akarycydy.

Czym zwalczać przędziorki na truskawkach?

Celem zwalczania młodej populacji, do pierwszych zabiegów w sezonie dobrym rozwiązaniem jest Nissorun Strong 250 SC w dawce 0,4 l/ha. W sytuacji, gdy już obecne są wszystkie stadia rozwojowe, wówczas poleca się mieszaninę Nissorun Strong 250 SC i Ortus 05 SC odpowiednio: 0,4 l/ha + 1,5 l/ha.

Mieszanina Nissorunu z Ortusem to dobre rozwiązanie, gdyż jednocześnie zwalczy nam przędziorka chmielowca oraz roztocza truskawkowca — podkreśla Alicja Maciesiak.

  • Pierwsze zabiegi wykonujemy na początku kwitnienia, po odkryciu roślin osłanianych dotychczas włókniną. Oczywiście zasadność opryskiwania plantacji potwierdzić powinna lustracja.
  • Kolejny zabieg — jeśli jest konieczny, powinien przypadać po pełni kwitnienia.
  • Następny zabieg — w razie potrzeby przeprowadzamy po zbiorze owoców. Wówczas starajmy się sprawdzić rośliny dodatkowo na obecność roztocza truskawkowca, aby jednocześnie zlikwidować oba zagrożenia.

Co to jest roztocz truskawkowiec?

Roztocz truskawkowiec to niewielkich rozmiarów szkodnik (ciało długości do 0,3 mm) bytujący głównie na najmłodszych, często jeszcze nierozwiniętych liściach truskawki. Na nich żeruje i się rozmnaża.

Zasiedlone liście źle się rozwijają, są skarlałe w porównaniu do zdrowych, często zdeformowane, pomarszczone, żółtawe i bardzo sztywne, nawet kruche. W obecności roztocza dochodzi więc do znacznego ograniczenia powierzchni asymilacyjnej, nawet zahamowania wzrostu roślin. Ostatecznie nie uzyskujemy wcale plonu z takich truskawek, lub owoce są źle wykształcone, zdrobniałe, bez wartości konsumpcyjnych i technologicznych (przerobowych).

Szkodliwość roztocza błyskawicznie wzrasta, gdyż przemieszcza się on na kolejne rośliny, także na rozłogi opanowując powstające na nich młode roślinki. Wykorzystywanie takich sadzonek do zakładania nowych plantacji wiąże się z dużym ryzykiem rozwleczenia szkodnika i założenia plantacji z gruntu zdanej na porażkę, a nie na dobry wynik ekonomiczny.

Jak zwalczać roztocza truskawkowca?

Plantacje należy zakładać z kwalifikowanego materiału nasadzeniowego, nabywanego w kwalifikowanych szkółkach. Absolutnie takich roślin nie można dosadzać do starej plantacji, bądź mieszać z sadzonkami pochodzącymi z nieznanego źródła. Po stwierdzeniu bowiem roztocza na młodych roślinach reklamacje nie będą uwzględniane.

Lustracje

Jeśli szkodnika notowano w poprzednim sezonie, trzeba mieć świadomość, że jego wystąpienie w obecnym jest wielce prawdopodobne. Stąd konieczność wykonywania lustracji od początku wegetacji.

W tym celu pobieramy „sercowe” liście — jeszcze zwinięte oraz podejrzane, np. ze skróconymi ogonkami liściowymi, pochodzące ze skarłowaciałych roślin. Jeśli nie mamy możliwości dokładnego obejrzenia tych liści pod odpowiednim powiększeniem (binokularem), gdyż „gołym okiem” roztocza truskawkowca nie dostrzeżemy, poprośmy o diagnozę np. w ODR, sklepie ze środkami ochrony roślin.

Zwalczanie

Wiosennym zabiegiem wykonywanym przeciwko przędziorkom zlikwidować możemy także roztocza (zalecenia powyżej).

Jednak szkodnik ten najliczniej w sezonie występuje w lipcu i sierpniu. To jest dobry czas — czyli po zbiorze owoców — na zwalczanie właśnie roztocza truskawkowca.
Uprzednio liście kosimy i usuwamy poza plantację — pozbywamy się w ten sposób części osobników przędziorka. Poprzez taki zabieg mechaniczny mamy ułatwione dotarcie z cieczą roboczą do młodych, odsłoniętych, sercowych liści truskawki, na których przebywa roztocz. Po 10 dniach od koszenia przystępujemy do opryskiwania plantacji.

Starajmy się dobrać akarycyd lub mieszaninę zwalczającą zarówno przędziorka chmielowca jak i roztocza truskawkowca. W tym okresie celem dokładnego zwalczenia roztocza wykonujemy dwa zabiegi w odstępie 10–14-dni.

Technika wykonania zabiegu przeciwko przędziorkowi i roztoczowi

Aby ciecz użytkowa dotarła na spodnią stronę liścia, gdzie przebywają głównie przędziorki oraz do najmłodszych lisci, na których może być obecny roztocz truskawkowiec konieczne jest korzystanie ze specjalistycznych opryskiwaczy. To jest podstawowa sprawa — belka fragaria lub przystawka do opryskiwania rzędowego, dodatkowo duża ilość wody. Absolutnie nie wolno zmniejszać zalecanej w etykiecie akarycydu dawki wody. Ciecz musi dokładnie spenetrować roślinkę. Poprawę i równomierność pokrycia cieczą rośliny i gwarancją dotarcia jej do różnych zakamarków, w tym pod pajęczynkę będącą wytworem przędziorka, ułatwia dodatek do roztworu akarycydu adiuwanta Slippa. Jest to bardzo wskazane i poprawia skuteczność zabiegu.

Więcej o przędziorkach na truskawkach i roztoczu truskawkowcu, lustracjach, terminach zabiegów oraz doborze środków dowiesz się z filmu!


Czytaj też:
Objawy żerowania przędziorków i szkodliwość
Na przędziorki — który środek na jakie stadium szkodnika?
Progi szkodliwości przędziorków w sadach — nowe wartości (wideo)
Zwalczanie przędziorków w sadach — terminy i środki (wideo)

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.1 / 5. Liczba głosów 13

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Prezentowane informacje w zakresie środków ochrony roślin zawarte w serwisie www.sadowniczeabc.pl nie zawierają pełnej treści etykiet-instrukcji stosowania. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Artykuł zawiera lokowanie produktu i ma charakter promocyjny.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *