Przędziorki na malinie letniej i jesiennej — zwalczanie wg ekspertów (wideo)

Przędziorki na malinie to jedne z największych zagrożeń tego rodzaju rośliny sadowniczej. W równie dużym nasileniu występują na malinie letniej i na jesiennej. Bezwzględnie muszą być zwalczane, jednak terminy zabiegów różnią się ze względu na właśnie typ uprawianej maliny. Kiedy i czym zatem zwalczać przędziorki na plantacjach malin letnich, a kiedy na jesiennych? Odpowiedzi udzielają eksperci.

Przędziorki na malinie koniecznie muszą być zwalczane! W przeciwnym razie dochodzi do drastycznego ograniczenia plonowania w danym sezonie. Gdy dodatkowo liście roślin zostaną silnie uszkodzone, wówczas osłabiona malina zareaguje negatywnie obniżeniem plonu także w kolejnym roku. Jednak zwalczanie przędziorków na malinie nie jest sprawą łatwą. Składa się na to kilka czynników, przy czym podstawowym jest typ malin, które znajdują się na naszej plantacji.

Przędziorki na malinie — jakie gatunki?

Na malinie najczęstszym i dominującym gatunkiem przędziorka jest przędziorek chmielowiec (Tetranychus urticae). On też rozwija na tej roślinie najliczniejsze populacje. Dodatkowo mogą wystąpić: przędziorek malinowiec (Neotetranychus rubi), przędziorek szklarniowiec (Tetranychus cinnabarinus), a gdy plantacja znajduje się w otoczeniu sadów, również przędziorek owocowiec (Panonychus ulmi). Chociaż ten ostatni jest dość rzadkim gatunkiem na malinie.

Szkodliwość przędziorków polega na wysysaniu soków roślinnych, wraz z którymi roztocz pobiera asymilaty i składniki odżywcze. W efekcie dochodzi do znacznego ogłodzenia rośliny. Wyssanie chlorofilu z komórek maliny sprawia, że wizualnie liście żółkną. Roślina na brak tego barwnika reaguje fizjologicznie — maleje bowiem intensywność fotosyntezy, a przez to produkcja asymilatów niezbędnych do budowy masy zielonej i… plonu. Niedostateczna ilość produktów fotosyntezy, to także złe zawiązanie i wyżywienie pąków na kolejny sezon.

Przędziorki na malinie — ale na którym typie maliny?

Na plantacjach, w ogrodach przydomowych i działkowych uprawiamy maliny najczęściej dwóch typów — tzw. letniego i tzw. jesiennego. Dostępne są również maliny tzw. dwupiętrowe, przy czym te traktujemy pod względem ochrony, uzależniając od stopnia opanowania przez przędziorki pędów, które przeznaczamy na plonowanie.

Malina letnia — jest to typ rośliny owocującej na pędach dwuletnich, tj. wyrastających w poprzednim sezonie, ale wytwarzających kwiaty dopiero w kolejnym. Pędy jednoroczne pozostawiamy na zimę. Kwiaty rozwijają się na nich w drugim sezonie życia, z końcem maja–w czerwcu, a owoce pojawiają się w lipcu. Koniec owocowania przypada na sierpień. Takie pędy po zakończonym owocowaniu warto wyciąć, pozostawiając i pielęgnując młode tegoroczne, które zaowocują za rok — latem. Stąd nazwa malina letnia.

Malina jesienna — jest to typ rośliny owocującej na pędach jednorocznych, tj. wyrastających z karpy korzeniowej na wiosnę, w tym samym roku, w którym następuje owocowanie. W tym typie wszystkie pędy wycinamy jesienią. Kwiaty na pędach, które wyrosły wiosną, pojawiają się od sierpnia i rozwijają się stopniowo. Te tegoroczne pędy kwitną i owocują aż do jesiennych mrozów.

Likwidujemy przędziorki na malinie letniej

Przędziorki na malinie letniej najlepiej zwalczać niezwłocznie po stwierdzeniu szkodnika. Starajmy się nie dopuścić do rozbudowania

przędziorki na malinie - przędziorek chmielowiec-samica po przezimowaniu-jaja

Przędziorki na malinie reprezentuje głównie przędziorek chmielowiec — tutaj samica po przezimowaniu i jaja

fot. Katarzyna Kupczak

populacji tego roztocza.

Próg zagrożenia przędziorkiem maliny letniej

Próg zagrożenia na malinie letniej opieramy na wynikach kontroli pobranych 50 pojedynczych listków z liścia złożonego, w 3 lub 4 próbach (łącznie 150–200 listków).

  • Przed kwitnieniem maliny — próg zagrożenia to średnio 1–2 przędziorki na liściu
  • Po kwitnieniu maliny — próg zagrożenia to średnio 1–2 przędziorki na liściu
  • Po zbiorze owoców maliny — próg zagrożenia średnio 2–3 przędziorki na liść

Czym zwalczać przędziorka na malinach letnich?

Kontrole roślin pod kątem obecności przędziorków prowadzimy od wczesnej wiosny, tj. od momentu wykształcania się liści. Sprawdzamy dolną ich stronę, gdyż tam z reguły występują przędziorki. Korzystamy z lupy celem dostrzeżenia niewielkich rozmiarów szkodnika, także kulistych jego jaj.

Przędziorki na malinie letniej zwalczamy przed kwitnieniem (BBCH poniżej 59), w razie konieczności po kwitnieniu (BBCH 69–70), a także po definitywnym zakończeniu zbiorów. Wykorzystujemy do tego celu akarycyd Ortus 05 SC. Zalecamy go w dawce 1,5 l/ha. Środkiem tym niszczymy formy ruchome szkodnika, czyli larwy, nimfy i dorosłe osobniki — informuje Justyna Wasiak, starszy specjalista ds. upraw ogrodniczych firmy Sumi Agro Poland.

Pamiętajmy również o ochronie malin przed przędziorkami po zbiorze owoców (BBCH powyżej 91). Wówczas możemy użyć także akarycydu Kanemite 150 SC (1,0 l/ha).

Ogromną zaletą Kanemite jest zwalczanie wszystkich stadiów rozwojowych przędziorków — zarówno jaj, jak i osobników ruchomych (larw, nimf, imago) — zwraca uwagę dr Alicja Maciesiak.

Kiedy zwalczać przędziorki na malinie jesiennej?

Przędziorki na malinie jesiennej zwalczać można przed kwitnieniem, lub po zakończeniu tej fazy. Możliwości pozbiorczego eliminowania tych szkodników absolutnie nie mamy w przypadku malin jesiennych. Jeśli więc nie zwalczymy tych szkodników przed kwitnieniem i po pełni kwitnienia nie ma szans ich późniejszej eliminacji, gdyż zbiory trwają aż do jesiennych mrozów.

Lustracje — czyli gdzie szukać przędziorka?

Wyrastające na wiosnę pędy kontrolujemy na obecność przędziorka chmielowca. Szczególną wagę przykładamy do obserwacji najstarszych, najniżej ulokowanych, tuż przy ziemi liści, gdyż właśnie je w pierwszej kolejności zasiedlają samice przędziorka chmielowca, które opuszczają miejsca zimowania. Szukamy więc samic budzących się ze spoczynku zimowego. Dopiero później będą się one przemieszczały na liście wyższych pięter.

Próg zagrożenia przędziorkiem maliny jesiennej

Próg zagrożenia na malinie jesiennej opieramy na wynikach kontroli pobranych 50 pojedynczych listków z liścia złożonego, w 3 lub 4 próbach (łącznie 150–200 listków).

Uwaga, próg zagrożenia na malinie jesiennej jest bardzo niski!

  • Przed kwitnieniem maliny — próg zagrożenia to 1 przędziorek na liść złożony
  • Po kwitnieniu maliny — próg zagrożenia to 1 przędziorek na liść złożony

Czym zwalczać przędziorka na malinach jesiennych?

Do ochrony maliny jesiennej przed i po kwitnieniu firma Sumi Agro Poland poleca Ortus 05 SC w dawce 1,5 l/ha. Środkiem tym zwalcza się ruchome formy przędziorków — larwy, nimfy i osobniki dorosłe. Niestety nie działa on na jaja szkodnika.

Ważna technika zabiegu

Szczególnym aspektem będzie technika wykonania zabiegu umożliwiająca dotarcie cieczy roboczej na dolną stronę liścia maliny. Tam bowiem przebywają przędziorki. Dodatkowo naszym celem jest przeniknięcie naniesionego roztworu pod pajęczynkę przędzioną przez przędziorka chmielowca, pod którą bytują szkodniki.

  • Nie można oszczędzać na wodzie. Roztworu roboczego musi być dużo, aby swobodnie ściekając po roślinie, docierał do wszelkich zakamarków.
  • Wskazane jest użycie opryskiwacza ze wspomaganym strumieniem powietrza lub umożliwiającego dokładne pokrycie obu stron liści. Akarycydy są przeważnie preparatami kontaktowymi, musi więc dojść do zetknięcia szkodnika z substancją czynną.
  • Do cieczy użytkowej warto dodać adiuwant Slippa, dzięki któremu dojdzie do dokładnego, równomiernego rozprowadzenia cieczy użytkowej akarycydu po roślinie, zwiększysię jej zwilżenie i obniży napięcie powierzchniowe cieczy.

Strategia antyodpornościowa — czyli przestrzegajmy rotacji środków

Przędziorki są szkodnikami rozwijającymi w sezonie kilka pokoleń. Każda z generacji jest bardzo liczna. Z tego względu bardzo łatwo selekcjonują się formy odporne na często używane substancje czynne.

Ze względu więc na małą liczbę zarejestrowanych akarycydów, przędziorki na malinie starajmy się zwalczać z głową — szanując substancje czynne. Dlatego szczególnie ważna jest rotacja środków — zaleca Justyna Wasiak.

W sezonie akarycydem z danej grupy opryskujmy tylko raz. Do zabiegów następczych, jeśli takie będą konieczne, wykorzystujmy środki o odmiennym mechanizmie działania, z innych grup chemicznych.

Jak rozpoznać przędziorka? Kiedy rozpocząć zabiegi? Jak rotować akarycydy? Odpowiedzi na te pytania oraz wiele więcej nasuwających się odnośnie ochrony malin przed przędziorkami — w filmie. Zapraszamy


Czytaj też:
Objawy żerowania przędziorków i szkodliwość
Na przędziorki — który środek na jakie stadium szkodnika?
Dobroczynki w sadzie jabłoniowym – wykorzystanie pożytecznych roztoczy
Z adiuwantami w Zielony Ład

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 3.3 / 5. Liczba głosów 8

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Prezentowane informacje w zakresie środków ochrony roślin zawarte w serwisie www.sadowniczeabc.pl nie zawierają pełnej treści etykiet-instrukcji stosowania. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Artykuł zawiera lokowanie produktu i ma charakter promocyjny.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *