Producenci jabłek uzyskają nadzwyczajną pomoc

Producenci jabłek borykają się w tym sezonie z kłopotami ze zbytem owoców, których zebrano w ubiegłym roku ponad 4,4 mln ton. W związku z tym do producentów jabłek skierowano nadzwyczajną pomoc dostosowawczą.

Producenci jabłek będą mogli sprzedać owoce z grupy przemysłu suchego. Maksymalna ilość jabłek, które zostaną objęte wsparciem, wynosi 200 tys. ton.

Które zakłady wezmą udział w akcji

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła na swojej stronie listę przetwórni, do których producenci jabłek będą mogli sprzedać owoce. Lista ta obejmuje 47 zakładów przetwórczych z całego kraju, zainteresowanych zakupem jabłek w ramach mechanizmu „Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów jabłek”.

Którzy producenci jabłek mogą ubiegać się o dofinansowanie

Z dofinansowania mogą skorzystać indywidualni producenci jabłek lub innych owoców oraz organizacje producentów, które mają przyznany status uznania.

By uzyskać wsparcie muszą oni realizować co najmniej jedno z 11 wymienionych we wniosku o przyznanie pomocy działań prośrodowiskowych. Może być to m.in.:

  • prowadzenie działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego,
  • stosowanie zasad integrowanej produkcji roślin,
  • wdrażanie rozwiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych PROW 2014-2020,
  • korzystanie z odnawialnych źródeł energii,
  • retencjonowanie wody,
  • stosowanie opryskiwaczy recyrkulacyjnych

Producenci jabłek mają problem ze zbytem owoców

fot. Anita Łukawska

W przypadku gdy z pomocy chce skorzystać organizacja producentów, powyższe działania musi realizować każdy z członków organizacji, od którego pochodzą jabłka objęte wnioskiem.

Pomoc dostaną producenci jabłek deserowych, których jakość odpowiada minimalnym wymaganiom dla klasy II. Wysokość wsparcia to 0,30 zł za każdy kilogram owoców kwalifikujących się do objęcia dofinansowaniem. Jednakże maksymalny plon jabłek kwalifikujących się do pomocy, w przypadku jednego wnioskodawcy nie może przekroczyć 10 ton/ha.

Do kiedy trwa nabór

Nabór wniosków trwa do 30 czerwca 2022 r. Można je dostarczyć osobiście lub przez pełnomocnika bezpośrednio do oddziału regionalnego ARiMR, wysłać przesyłką kurierską lub pocztową. Jednak za datę złożenia dokumentu uważa się dzień wpływu do placówki Agencji. Jedynie w przypadku wysłania wniosków za pośrednictwem Poczty Polskiej za datę wpływu uznaje się datę stempla pocztowego.

Więcej szczegółów dotyczących trybu składania i rozpatrywania wniosków o udzielenie pomocy oraz zasad naliczania, przyznawania i wypłacania dofinansowania producenci jabłek znajdą na stronie ARiMR

Źródło: ARiMR

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 5 / 5. Liczba głosów 1

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *