Porozumienie sadowników z przetwórcami — na jakim etapie?

Miesiąc mija od wystąpienia ministra Henryka Kowalczyka w Sejmie, kiedy zapowiadał rychłe porozumienie sadowników z przetwórcami. Szczegóły mieliśmy poznać jeszcze tego samego dnia, tj. 20 października 2022 r. Czy zawarto kompromis? Odpowiedzi udziela dział prasowy resortu rolnictwa.

Oczekiwane porozumienie sadowników z przetwórcami, dotyczące satysfakcjonujących obie strony cen za dostarczany surowiec, nie jest ewenementem tegorocznym. Z konfliktem na linii przetwórcy—sadownicy borykamy się od lat. Dotyczy on nieopłacalnych cen dyktowanych przez przemysł za dostarczane do przetwórstwa owoce różnych gatunków. Jednak do największych scysji dochodzi wtedy, gdy rozpoczyna się sezon skupu jabłek. Tak jest i w tym sezonie.

Minister mediatorem pomiędzy sadownikami i przetwórcami

W Sejmie minister Kowalczyk odpowiadał 20 października br. na pytania posłów odnośnie do drastycznie niskich cen polskich jabłek na przemysł. Do tego nawiązywał. Posłowie bowiem porównywali: jabłka przemysłowe z deserowymi, ceny detalu na stoiskach owocowych z tymi hurtowymi w skupach.

Sytuacja jest taka z prostego powodu. Właśnie za waszych rządów sprzedano i to nie jest śmieszne niestety, bo rolnicy się z tego nie śmieją, wszystkie zakłady przetwórcze, wszystkie dosłownie…. Teraz prowadzę rozmowy z przetwórcami, ale jako petent. Mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj ogłosimy to wspólne porozumienie z udziałem sadowników i przetwórców, że ta cena jabłek będzie godziwa. Jeśli odbudujemy polski przemysł przetwórczy, to będziemy nie petentami, tylko decydentami — oznajmiał Henryk Kowalczyk.

Czy zawarto zapowiadane porozumienie sadowników z przetwórcami?

  • Czy jest to porozumienie 3-stronne (przetwórcy–sadownicy–ministerstwo), czy może jedynie 2-stronne (ministerstwa z przetwórcami)?
  • Dlaczego minister nie chce w tej sprawie rozmawiać z sadownikami? Związek Sadowników RP uważa, że się go pomija?

Porozumienie stron poza sadownikami?

  • Czy minister ponownie, wzorem początku 2022 r. planuje wspieranie firm przetwórczych, czyli kapitału zagranicznego, poprzez dopłatę do kg jabłek dla przetwórstwa? Czy może jednak przychyli się do wsparcia polskich sadowników w formie dopłat do energii przeznaczanej na zasilanie chłodni?

Dariusz Mamiński, Radca Wydziału Prasowego Departamentu Komunikacji i Promocji: Resort rolnictwa na bieżąco prowadzi dialog z producentami i przetwórcami oraz podejmuje starania w celu poprawy relacji między ogniwami łańcucha dostaw w ramach tego rynku. Ze względu na trudną sytuację na rynku jabłek w bieżącym sezonie, we wrześniu i październiku br. wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi, Henryk Kowalczyk, spotykał się z producentami i przetwórcami. W trakcie spotkań dyskutowano na temat uwarunkowań, w których funkcjonują obecnie gospodarstwa sadownicze i zakłady przetwórcze. W toku dyskusji zidentyfikowano problem skumulowania dużej podaży jabłek w krótkim okresie oraz wskazano na potrzebę poszukiwania długofalowych rozwiązań stabilizujących sytuację na tym rynku.

Rozważane i podejmowane przez MRiRW działania o charakterze wsparcia finansowego oraz interwencji rynkowej w tym, i w pozostałych sektorach polskiego rolnictwa, muszą uwzględniać możliwości prawne wynikające z przepisów UE i przepisów krajowych, dostępność środków publicznych, a także skuteczność ewentualnych działań, biorąc pod uwagę ich efekty krótko, jak i długofalowe.

Cena jabłek przemysłowych 2022

Kiedy porozumienie sadownicy–przetwórcy dojdzie do skutku?

D.M.: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi będzie nadal monitorować sytuację na tym rynku i kontynuować rozmowy z jego uczestnikami, aby promować taki model współdziałania sadowników i przetwórców, który będzie satysfakcjonujący dla obu stron i korzystny dla pozycji konkurencyjnej polskiego sadownictwa. Informacje o ewentualnych podjętych ustaleniach będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej MRiRW.

Czy Krajowa Grupa Spożywcza ma plany na rozwiązanie problemu skupu jabłek przemysłowych oraz deserowych w sezonie 2022/2023?

D.M.: Odnosząc się do możliwości podjęcia działań przez Krajową Grupę Spożywczą S.A. (KGS) w związku z trudną sytuacją na rynku jabłek w bieżącym sezonie informujemy, że w październiku br. zwracaliśmy się w podobnej sprawie do Ministerstwa Aktywów Państwowych nadzorującego KGS, które w dniu 12 października 2022 r. przekazało informacje uzyskane bezpośrednio od Zarządu KGS.

W piśmie z dnia 11 października 2022 r. KGS poinformowała, że realizując przyjętą strategię i misję Grupy Kapitałowej Spółki, dąży do zagwarantowania bezpieczeństwa żywnościowego oraz stabilności w sektorze rolno-spożywczym. W sektorze przetwórstwa owocowo-warzywnego Spółka posiada obecnie jeden podmiot zajmujący się produkcją przetworów owocowo-warzywnych, w którym jabłka przetwarzane są m.in. na przeciery, jabłko prażone oraz marmoladę, i który jest relatywnie niewielki oraz nie generuje dodatkowego wpływu na rynek jabłek przemysłowych. Istotne jest jednak, że Spółka, realizując strategię Grupy Kapitałowej Spółki, prowadzi zaawansowane prace związane z jej rozbudową, w szczególności poprzez przejęcia w sektorze przetwórstwa owocowo-warzywnego. W przypadku dokonania ekonomicznie uzasadnionej rozbudowy omawianego segmentu w ramach Grupy Kapitałowej Spółki, zakładane jest zwiększenie wpływu KGS na rynek jabłek.

Z wyżej zadanych pytań, tylko do części odniósł się resort. Otrzymaną z biura prasowego odpowiedź publikujemy w całości. W każdym razie wciąż nie ma informacji, że porozumienie między sadownikami i przetwórcami zostało zawarte.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 3 / 5. Liczba głosów 2

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *