Pompa ciepła — dofinansowanie 2023. Gdzie składać wniosek?

Dofinansowanie do pompy ciepła ma pomóc Polakom w rezygnacji z pieców na drogie paliwa jak gaz czy węgiel. Przy czym to nie jedyny argument. Sprawdźmy, jakie jeszcze zalety ma pompa ciepła… 

Pompa ciepła z dofinansowaniem ma pomóc nie tylko w walce ze skutkami wzrostu cen kopalnych źródeł energii. Pierwszą motywacją była poprawa jakości powietrza, którą miał zapewnić m.in. program Czyste Powietrze. Ten program nadal jest jednym z najważniejszych źródeł dofinansowania do pomp ciepła i innych ekologicznych źródeł ciepła.

Popularność pomp ciepła rośnie

Rynek pomp ciepła odnotował w ostatnich latach silny wzrost. Tylko w ubiegłym roku wzrósł o prawie 15% w skali globalnej. Przy czym w Unii Europejskiej było to już 35%. W 2022 r. padł rekord sprzedaży pomp ciepła w takich krajach jak m.in. Polska, Włochy, Holandia czy Austria. W pierwszym półroczu br. sprzedaż pomp ciepła wzrosła dwukrotnie.

Przez trzy pierwsze kwartały 2022 r. w samej Polsce sprzedaż wszystkich pomp ciepła była większa o 121% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. W przypadku samych pomp typu powietrze-woda wzrost wyniósł 140%. O 133% wzrosła sprzedaż pomp ciepła przeznaczonych do centralnego ogrzewania (c.o.) wodnego.

Pompa ciepła — zalety

Pompa ciepła swoją popularność zawdzięcza przede wszystkim największej efektywności energetycznej wśród zasilanych energią elektryczną źródeł ciepła. A koszty użytkowania pompy ciepła można ograniczyć, podłączając ją do domowej mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Inne korzyści z posiadania pompy ciepła to wysoki komfort obsługi i wielofunkcyjność czy montaż możliwy w prawie każdym obiekcie. W wielu przypadkach podkreśla się też to, że jest przyjazna dla środowiska. Dodatkowo stanowi jeden z elementów dążenia do neutralności energetycznej.

Po wybuchu wojny na Ukrainie dodatkową motywacją do zainstalowania pompy ciepła są podwyżki nośników energii i paliw. A w wielu przypadkach sięgnęły one nawet rok do roku ponad 100%. Spowodowało to kryzys energetyczny, którego skutki dotykają praktycznie całą Europę i przenoszą się na gospodarstwa domowe.

Jak działa pompa ciepła?

Pompa ciepła działa podobnie do domowej chłodziarki. Jednakże proces jest odwrócony, ponieważ ciepło pobierane jest z zewnątrz i oddawane wewnątrz budynku. Pompa ciepła działa podobnie niezależnie od tego, z jakiego źródła pochodzi energia cieplna. Proces odbywa się trzyetapowo.

  • Pobieranie ciepła z zewnętrznego (tzw. dolnego) źródła ciepła takiego jak powietrze, gleba lub woda.
  • Absorpcja ciepła przez czynnik roboczy, który przechodzi w fazę gazową i w tej formie transportowany jest do sprężarki zwiększającej jego ciśnienie i temperaturę.
  • Oddawanie ciepła przez sprężony gaz w czasie jego skraplania w skraplaczu, gdzie zmienia postać na płynną. W tym czasie oddaje energię, którą przejmuje źródło górne, np. woda w systemie grzewczym.

Program Czyste Powietrze — najlepsze źródło dopłat do pomp ciepła

Najwyższe dotacje do pomp ciepła można uzyskać w ramach programu Czyste Powietrze. Funkcjonuje on już od września 2018 r. i ma trwać aż do 2029 r. Jego budżet wynosi 103 mld zł. W ramach tego programu można otrzymać dotację nie tylko na pompę ciepła czy inne nowoczesne źródło ciepła, ale także na termomodernizację budynku.

W maju 2020 r. wprowadzono zmiany, które wyraźnie wpłynęły na wzrost zainteresowania pompami ciepła. Objęły one m.in. ułatwienia ubiegania się o dofinansowanie, skrócenie rozpatrywania i uproszczenie wniosków czy zastąpienie większości wymaganych dokumentów oświadczeniami. Program Czyste Powietrze można łączyć z programami gminnymi, takimi, jak Stop Smog i ulga termomodernizacyjna.

Jakie zmiany zajdą w programie Czyste Powietrze 3.0 od 2023 r.?

Nowa, zmieniona wersja programu Czyste Powietrze ruszy od 3 stycznia 2023 r. Nowe warunki obejmą m.in. ponad dwukrotne zwiększenie poziomów dofinansowania przy przeprowadzeniu kompleksowej termomodernizacji. Podstawowy poziom dofinansowania wyniesie 66 000 zł, z kolei podwyższony 99 000 zł, zaś najwyższy — 135 000 zł. Wsparcie będzie miało formę bezzwrotnej dotacji.

Ponadto nastąpi podwyższenie kwot dotacji na poszczególne usługi i źródła ciepła. Szczególnie promuje się najbardziej efektywne energetycznie źródła ciepła takie jak właśnie pompy ciepła powietrzne czy gruntowe.

Nowy program pozwala także na złożenie dwóch wniosków o dofinansowanie. Dzięki temu beneficjenci, którzy już wcześniej skorzystali z programu np. na wymianę pieca, teraz będą mogli złożyć drugi wniosek na termomodernizację.

Wymiana okien z dofinansowaniem w ramach programu Czyste Powietrze

Jednocześnie program nakłada teraz obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego budynku. Z drugiej strony nastąpi uproszczenie zasad obsługi i rozliczeń.

Dofinansowanie do pompy ciepła będzie łatwiejsze

Wzrośnie próg dochodowy przy ubieganiu się o dofinansowanie. Na podstawowym poziomie dofinansowania próg dochodowy podniesiono ze 100 000 zł do 135 000 zł. W podwyższonym dofinansowaniu próg dochodowy wzrośnie z 1 564 zł do 1 894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i z 2 189 do 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Z kolei maksymalna dotacja wyniesie 99 000 zł zamiast obecnych 47 000 zł.

W najwyższym wymiarze wsparcia, progi wzrosną odpowiednio — z 900 zł do 1 090 zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych i z 2 189 zł do 2 651 zł w gospodarstwach jednoosobowych. Przy najwyższym poziomie wsparcia maksymalna wysokość dotacji wzrośnie z 79 000 zł do 135 000 zł.

Poziomy dofinansowania do pomp ciepła

Pompa ciepła — rodzaj i poziom dofinansowania 

Nazwa kosztu Podstawowy poziom dofinansowania Podwyższony poziom dofinansowania Najwyższy poziom dofinansowania
Maksymalna intensywność dofinansowania (% faktycznie poniesionych kosztów) Najwyższa kwota dotacji (zł) Maksymalna intensywność dofinansowania (% faktycznie poniesionych kosztów) Najwyższa kwota dotacji (zł) Maksymalna intensywność dofinansowania (% faktycznie poniesionych kosztów) Najwyższa kwota dotacji (zł)
pompa ciepła powietrze/powietrze 40% 4400 70% 7000 100% 11100
pompa ciepła powietrze/woda 40% 12600 70% 22000 100% 31500
pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej 55% 19400 80% 28000 100% 32200
gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej 55% 28000 80% 40700 100% 50900

Gdzie składać wniosek o dofinansowanie do pompy ciepła?

Wniosek należy złożyć w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej właściwym ze względu na lokalizację budynku. Aktualny formularz wniosku i załączniki do niego można pobrać z Portalu Beneficjenta na stronie WFOŚiGW lub z serwisu „gov.pl”. Formularz można złożyć elektronicznie poprzez Portal Beneficjenta, jednakże konieczne jest wysłanie też jego podpisanego wydruku.

Nawet jeśli niemożliwe będzie wysłanie wniosku drogą elektroniczną, to aktywny formularz warto wypełnić on-line, ponieważ automatycznie dokonuje on wyliczeń we właściwych polach.

Źródło: mojecieplo.gov.pl, NFOŚiGW


Czytaj również:
Inwestycje w środki trwałe i zieloną energię przy zwiększonym wsparciu
Odnawialne źródła energii dodatkiem do polisy rolnej

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *