Pomoc na interwencje pszczelarskie — nabór wniosków rozpoczęty

Interwencje pszczelarskie realizowane będą w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 (PS WPR 2023–2027). Ściśle mówiąc, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właśnie ogłosiła właśnie termin naboru wniosków na pomoc dla pszczelarzy.

Interwencje pszczelarskie obejmą pomoc dla pszczelarzy realizowaną w szerokim zakresie działań. Wszystko wskazuje na to, że będzie można ją przeznaczyć nie tylko na zakup niezbędnego wyposażenia, ale także na walkę z warrozą czy zakup matek pszczelich.

Na jakie interwencje pszczelarskie można dostać wsparcie?

ARiMR na swojej stronie ogłosiła, że ruszyły nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach interwencji pszczelarskich. Notabene z podanych przepisów wynika, że wsparcie obejmuje trzy następujące interwencje:

 1. I.6.2 — Interwencja: inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych,
 2. I.6.3 — Interwencja: wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi,
 3. I.6.5 — Interwencja: pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół.

To właśnie ARiMR jest właściwym pomiotem w sprawach związanych ze wsparciem dla pszczelarzy.

Szczegóły dotyczące interwencji pszczelarskich?

W przypadku inwestycji i wspierania modernizacji gospodarstw pasieczny pomoc można dostać na zakup nowego sprzętu pszczelarskiego, maszyn i urządzeń wykorzystywanych w gospodarce pasiecznej. Mianowicie, są to takie sprzęty jak:

 1. miodarki,
 2. odstojniki,
 3. dekrystalizatory,
 4. stoły do odsklepiania plastrów,
 5. suszarki do suszenia obnóży pyłkowych,
 6. topiarki do wosku,
 7. urządzenia do kremowania miodu,
 8. refraktometry,
 9. wózki ręczne do transportu uli,
 10. wialnie do pyłku,
 11. ule lub ich elementy,
 12. kraty odgrodowe i inne izolatory ramkowe,
 13. urządzenia do omiatania pszczół,
 14. poławiacze pyłku,
 15. sprzęt do pozyskiwania pierzgi,
 16. wagi pasieczne,
 17. pakiety ramek ulowych,
 18. kamery cyfrowe.

O jaką pomoc można wnioskować w ramach walki z warrozą?

Z kolei w przypadku wspierani walki z warrozą produktami leczniczymi można wnioskować o pomoc w zakupie:

 1. produktów leczniczych weterynaryjnych warrozobójczych,
 2. produktów leczniczych do walki z warrozą, które zawierają substancje czynne wymienione w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848[2].

Dotyczy to również pasiek, których właściciele posiadają certyfikat produkcji ekologicznej, o której mowa w art. 35 ust. 1 tego rozporządzenia.

Pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół

W ramach tej interwencji wnioski można składać na zakup:

 1. matek pszczelich pochodzących z linii hodowlanych, dla których prowadzi się księgi lub rejestry, z pasiek hodowlanych, w których prowadzona jest ocena przez podmiot upoważniony przez ministra właściwego do spraw rolnictwa,
 2. odkładów lub pakietów pszczelich z matkami pszczelimi pochodzącymi z linii hodowlanych, dla których prowadzone są księgi i rejestry, z pasiek hodowlanych, w których prowadzona jest ocena przez podmiot upoważniony przez ministra właściwego do spraw rolnictwa,
 3. odkładów lub pakietów pszczelich, od producentów, którzy uzyskali rekomendację związków lub zrzeszeń pszczelarzy, gwarantujących między innymi, że matki pszczele w pakietach i odkładach pszczelich pochodzą z linii hodowlanych, dla których prowadzone są księgi lub rejestry.

W ramach ww. rodzajów interwencji w roku pszczelarskim 2023 kwalifikowalne będą koszty ponoszone od 1 stycznia 2023 r.

Kto może składać wnioski o przyznanie pomocy?

W przypadku interwencji I.6.2 na inwestycje i wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych wnioski mogą składać pszczelarze, producenci produktów pszczelich. Ponadto wnioski mogą też składać organizacje pszczelarskie działające w imieniu pszczelarzy. Ściślej mówiąc chodzi o:

 1. związki pszczelarskie;
 2. stowarzyszenia pszczelarzy;
 3. zrzeszenia pszczelarzy;
 4. spółdzielnie pszczelarskie;
 5. grupy producentów rolnych – w zakresie działalności pszczelarskiej.

Inaczej jest w przypadku walki z warrozą (Interwencja I.6.3) oraz pomocy na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół (Interwencja I.6.5). Tutaj wnioski mogą składać wyłącznie działające w imieniu pszczelarzy organizacje pszczelarskie wymienione powyżej.
Ponadto warto pamiętać, że w danym roku pszczelarskim pszczelarz może ubiegać się o pomoc za pośrednictwem wyłącznie jednej organizacji pszczelarskiej.

Składanie wniosków na inwestycje pszczelarskie

Termin składania wniosków

Wnioski o przyznanie pomocy na interwencje pszczelarskie można składać od 3 do 18 kwietnia 2023 r. włącznie.

Gdzie składać wnioski?

Można tego dokonać wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji, poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR (ePUE).

Szczegóły co do warunków przyznania pomocy w ramach interwencji pszczelarskich można znaleźć w Regulaminie naboru wniosków o przyznanie pomocy na rok pszczelarski 2023 w ramach Planu Strategicznego WPR na lata 2023–2027. Jest on dostępny na stronie ARiMR.

Ile środków na interwencje pszczelarskie w roku pszczelarskim 2023?

Limit środków finansowych na interwencje pszczelarskie w ramach naboru wynosi 47 041 740,43 zł (10 049 936,00 EUR). Z tego pule na poszczególne interwencje wynoszą:

I.6.2. „Interwencja w sektorze pszczelarskim — inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych” (23 520 870,21 PLN, czyli 5 024 968,00 EUR);
I.6.3. „Interwencja w sektorze pszczelarskim — wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi” (14 112 522,13 PLN, czyli 3 014 980,80 EUR);
I.6.5. „Interwencja w sektorze pszczelarskim — pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół” (9 408 348,09 PLN, czyli 2 009 987,20 EUR).

Źródło: ARiMR


Czytaj również: Eksport owoców z Maroka do Unii Europejskiej rośnie

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *