Opryskiwacz sadowniczy w wynikach Powszechnego Spisu Rolnego 2020

Opryskiwacz sadowniczy i ciągnik to jedne z najważniejszych sprzętów w gospodarstwie sadowniczym. Między innymi wyposażenie w te maszyny ciekawiło GUS podczas spisu rolnego 2020. Uzyskane dane na ten temat przedstawiają wyniki PSR 2020.

Opryskiwacz sadowniczy i ciągnik sadowniczy to podstawowe sprzęty na wyposażeniu producenta owoców. Jednakże ogólna liczba tych maszyn w gospodarstwach je użytkujących maleje. Mianowicie w przypadku ciągników spadek ten objął jedynie gospodarstwa o powierzchni 15 ha i mniejszych. Z kolei największy wzrost liczby ciągników odnotowano w gospodarstwach, których powierzchnia wahała się od 50 do 100 ha.

Opryskiwacz sadowniczy powiększył park maszyn

Powszechny Spis Rolny 2020 wykazał, że w posiadaniu gospodarstw sadowniczych było 51842 specjalistycznych opryskiwaczy sadowniczych. Jest ich więcej o 1,4% niż w poprzednim spisie z 2010 r.

Ile gospodarstw ma opryskiwacz sadowniczy?

Mimo wzrostu liczby opryskiwaczy spadła liczba gospodarstw posiadających je na swoim stanie. Dokładnie opryskiwacz sadowniczy w 2020 r.

opryskiwacz sadowniczy - sad jabłoniowy - opryskiwacz

Opryskiwacz sadowniczy to podstawowy sprzęt w gospodarstwie produkującym owoce

fot. Anita Łukawska

miało ponad 43,6 tys. gospodarstw. To prawie 28% ogółu gospodarstw, w których odnotowano powierzchnię sadu, czyli 156 tys. Z tego 66% sprzętu odnotowano w gospodarstwach sadowniczych, które miały powierzchnię użytków rolnych od 3 do 15 ha. Sady w nich stanowiły prawie 66% wszystkich sadów w Polsce. Jednocześnie odnotowano niewielki spadek liczby gospodarstw sadowniczych posiadających opryskiwacze w porównaniu do poprzedniego spisu.

Liczba ciągników w gospodarstwach

Ogólna liczba odnotowanych w ostatnim spisie ciągników rolniczych wyniosła 1 447 688 sztuk. To o 2,1% więcej niż w 2010 r. W poszczególnych grupach obszarowych liczebność przedstawiała się następująco:

Grupy obszarowe użytków rolnych (w ha) Liczba ciągników
1–5 372 211
5–10 332 586
10–15 216 507
15–20 131 223
20–50 260 831
50–100 73 398
100 i więcej 51 294

Średnia liczba ciągników na gospodarstwo wynosiła 1,6 sztuki. Najwięcej, bo 4,2 sztuki było w grupie gospodarstw mających 100 i więcej ha użytków rolnych. W porównaniu do 2010 r. odnotowano spadek liczby ciągników w gospodarstwach o powierzchni 1–15 ha użytków rolnych (o ok. 4%). Jednocześnie nastąpił wzrost liczby ciągników w gospodarstwach o powierzchni 15 ha i więcej użytków rolnych o blisko 16%.

Około 60% gospodarstw rolnych miało po jednym ciągniku. Następnie dwa ciągniki odnotowano w ok. 24% gospodarstw rolnych, trzy – w ponad 10%, cztery w 3,6%. W kolejności po pięć ciągników na wyposażeniu najliczniej odnotowano w gospodarstwach o powierzchni 30–50 ha UR, których udział w ogólnej liczbie gospodarstw wyposażonych w ciągniki wynosił ok. 0,3%. Ponad 6 ciągników odnotowano głównie w większych gospodarstwach o powierzchni 50 i więcej ha. Dokładnie ich udział w ogólnej liczbie gospodarstw wyniósł 0,4%.

W 2020 r. udział gospodarstw z ciągnikami w ogólnej liczbie gospodarstw rolnych wyniósł ok. 67% i wzrósł o ok. 2,6% w porównaniu do 2010 r.

Reasumując, w opryskiwacz sadowniczy i odpowiedni ciągnik zaopatrzona jest obecnie mniejsza liczba gospodarstw niż w roku 2010. Wynika to z faktu, że wiele gospodarstw nie posiada, tylko korzysta z tych sprzętów usługowo.

Źródło: GUS

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *