Odporność roślin. Vaxiplant usprawnia naturalne mechanizmy truskawek

Obecnie, w dobie wycofywania coraz to kolejnych substancji aktywnych, konieczna jest zmiana paradygmatu w ochronie roślin przed chorobami. A jak wiadomo, lepiej jest zapobiegać chorobom niż je leczyć. W związku z tym warto pobudzić rośliny do samodzielnej walki z patogenami. W tym celu najlepiej jest wykorzystać naturalne mechanizmy obronne roślin. Jak pobudzać odporność roślin? 

Odporność roślin można zwiększać bardzo skutecznie.

Odporność roślin. Budowa samoodporności – SAR, ISR

Naturalne mechanizmy odporności roślin na choroby można podzielić na dwa rodzaje:

– SAR, to mechanizm nabytej odporności roślin (ang. Systemic acquired resistance). Obejmuje on cały organizm roślinny i rozwija się po wcześniejszym kontakcie z patogenem lub jego metabolitem. SAR wywołuje szybką reakcję miejscową lub reakcję nadwrażliwości, która ogranicza działanie patogenu do niewielkiego obszaru.

– ISR, to mechanizm indukowanej odporności roślin, który jest indukowany bezpośrednio w czasie infekcji rośliny przez patogeny. W organizmach roślinnych jego działanie opiera się na zwiększeniu fizycznych lub chemicznych barier utrudniających rozwój patogenu. Odporność taką można pobudzić sztucznie, np. poprzez zastosowanie niepatogenicznych bakterii poprawiających wzrost roślin lub różnego rodzaju związków organicznych.

Biologiczna ochrona jako alternatywa i uzupełnienie klasycznych programów

Odpornosc roslin

Warto pobudzać naturalną odporność roślin

fot. Adobe Stock

Odporność roślin warto pobudzać wykorzystując różnego rodzaju induktory odporności. Mogą to być np. pożyteczne bakterie lub wyciągi i ekstrakty z roślin tudzież wodorostów morskich. Z tej ostatniej grupy organizmów, a konkretnie z brunatnicy Laminaria digitata pozyskiwana jest laminaryna. Laminaryna to cukier złożony, zbudowany z cząsteczek glukozy. Związek ten stymuluje naturalne mechanizmy odporności roślin, dzięki czemu wzrasta ich odporność na patogeny.

Po zabiegu cząsteczki laminaryny pobudzają w roślinie wystąpienie reakcji obronnej. Jej skutkiem jest m.in. alkalizacja tkanek, która utrudnia rozwój patogenów, a także wydzielanie enzymów, które działają przeciwko patogenicznym grzybom i bakteriom.

Ponadto na skutek działania laminaryny rośliny intensywniej wytwarzają fitoaleksyny, które również zwiększają odporność roślin na stres oksydacyjny wywołany atakiem patogenu.

Podniesienie odporności truskawki na szarą pleśń

Laminaryna pochodząca z algi brunatnej L. digitata zawarta w preparacie Vaxiplant jest skutecznym elicytorem ograniczającym reakcje chorobowe wywołane przez B. cinerea (szarą pleśń). Reakcja obronna następuje już po upływie 48 godzin od aplikacji preparatu Vaxiplant. Objawia się ona istotnie słabszym porażeniem liści przez ten patogen. Odporność roślin skutecznie się zwiększa.

Ponadto Vaxiplant zmniejsza infekcję kwiatów truskawki przez szarą pleśń. Wyniki badań pokazują, że w warunkach niskiej presji choroby efektywność laminaryny wynosi około 90% i jest porównywalna do syntetycznych fungicydów. W warunkach silnej presji B. cinerea efektywność jest niższa, jednakże zależy od liczby zabiegów wykonanych preparatem. Po trzech zabiegach efektywność preparatu Vaxiplant wynosi ponad 60%, zaś po pięciu sięga 83% (Wachowska i in. 2015). Dzięki zastosowaniu laminaryny można ograniczyć zabiegi fungicydami.

Odporność roślin z preparatem Vaxiplant 

Odporność roślin

Vaxiplant skutecznie pomaga w ochronie truskawki

fot. Adobe Stock

Vaxiplant poza szarą pleśnią ogranicza też rozwój innych chorób, które atakują uprawy truskawki. Za jego pomocą można ograniczać porażenie przez plamistość liści powodowana przez Mycosphaerella fragariae oraz przed mączniakiem wywoływanym przez Sphaerotheca macularis.

W badaniach zespołu Meszka i Bielenin przeprowadzonych w Instytucie Ogrodnictwa – PIB i opublikowanych w 2011 wykazano, że efektywność preparatu Vaxiplant w zalecanej dawce 1l/ha wyniosła prawie 60% w przypadku plamistości liści. Jednakże w tych samych badaniach wykazano, że odporność truskawki na plamistość liści wzrasta do prawie 87% po zastosowaniu dawki 2 l/ha. Z kolei w przypadku mączniaka ograniczenie symptomów choroby waha się od 50 do 80%, choć wynik zależy także od warunków pogodowych i od chronionej odmiany.

Zero pozostałości po aplikacji Vaxiplant

Obecnie duża wagę przykłada się do tego, by żywność była wolna od pozostałości środków ochrony roślin. Z jednej strony osiąga się to wycofując stare substancje aktywne, które były bardzo efektywne jednakże ich resztki lub metabolity nierzadko znajdowały się w dojrzałych owocach. Z drugiej strony stosuje się nowe substancje aktywne, które szybciej ulegają rozkładowi w tkankach roślinnych, jednakże konieczne jest ich częstsze stosowanie.

Sposobem na ograniczenie pozostałości środków ochrony roślin jest wzmocnienie odporności roślin na patogeny z użyciem związków pochodzenia naturalnego. Ponieważ cząsteczka laminaryny zbudowana jest z prostego cukru-glukozy, to jej rozkład nie powoduje powstawania toksycznych metabolitów. Glukozę z rozpadu laminaryny mogą wykorzystać m.in. mikroorganizmy zaś uwolniona z cząsteczek siarka zostanie pobrana z rośliny.

Brak ryzyka wytworzenia odporności

Do tej pory podstawą ochrony truskawek przed chorobami są środki chemiczne. Jednakże stosowanie preparatów z substancjami z tych samych grup chemicznych prowadzi do powstawania oporności wśród patogenów.

Mechanizmy działania laminaryny opierają się na innych fundamentach niż tradycyjnych środków ochrony roślin. Włączenie preparatów takich jak Vaxiplant do programu ochrony truskawki istotnie zwiększa odporność roślin na patogeny. Dzięki temu rośliny są mniej podatne na ich atak, a z częścią porażeń rośliny są w stanie poradzić sobie same. Dzięki temu infekcje nie rozwijają się do poziomu, który mógłby wywołać istotne ekonomicznie straty. Ponadto w przypadku dużej presji choroby Vaxiplant pozwala zwiększyć efektywność koniecznych zabiegów fungicydami oraz ograniczyć ich liczbę.


Czytaj także:

Zwalczanie szarej pleśni w truskawkach

Odporność roślin na choroby. Vaxiplant SL i Plantivax z laminaryną

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.4 / 5. Liczba głosów 5

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *