Miodówki i zwójki na gruszy — czym jednocześnie zwalczyć po kwitnieniu?

W obecnym sezonie miodówki i zwójki przysporzą producentom gruszek wiele problemu. Już teraz populacje obu gatunków szkodników w sadach gruszowych są bardzo liczne, mimo wykonanych dotychczas zabiegów. Po kwitnieniu to właściwie ostatni strategiczny czas na zwalczenie wymienionych zagrożeń. Sprawdźmy, którym ze środków zlikwidujemy jednocześnie i miodówki i zwójki. 

W ostatnich sezonach obserwujemy wzmożone nasilenie szkodników w sadach gruszowych. Szczególnie problematyczne są miodówki i zwójki na gruszy.

Miodówki i zwójki na gruszy — obecna sytuacja

miodówki i zwójki na gruszy - zwójka różóweczka - gąsienica na liściu gruszy

Gąsienica zwójki różóweczki na liściu gruszy

fot. Katarzyna Kupczak

Owady, jako zwierzęta zmiennocieplne reagują wzmożeniem aktywności wraz ze wzrostem temperatury. Im cieplej tym wzrasta ich intensywność żerowanie, jak i przemieszczania. To sprawia, że zarówno miodówki, jak i zwójki szybciej rosną i szybko osiągają ostateczne stadia rozwojowe. W efekcie ich pełny cykl przebiega szybciej w krótszym czasie.

Tego roku, już z początkiem maja obserwujemy na gruszach pierwsze liczne zwinięte liście, będące kryjówką gąsienic zwójek liściowych. Dość znaczne są też szkody wywołane żerowaniem gąsienic zwójek na liściach.

Niezwykle liczne są populacje miodówek gruszowych. Z jaj złożonych na liściach, szypułkach, kielichach wylęgają się larwy, które

miodówki i zwójki na gruszy - miodówka - młoda larwa pokryta rosą miodową

Młoda larwa miodówki gruszowej pokryta rosą miodową

fot. Katarzyna Kupczak

niezwłocznie przystępują do żerowania. Świadczy o tym pokrywająca je rosa miodowa, będąca bogatą w cukry wydzieliną po odfiltrowaniu m.in. substancji białkowych niezbędnych owadowi do budowania organizmu. Nadmiar węglowodanów jest natomiast wydzielany. Przy czym i tę wydzielinę szkodnik wykorzystuje, pokrywając nią wierzchnią warstwę pancerzyka. Zapobiega ona nie tylko wysychaniu delikatnego ciała owada, ale także jest szczelną warstwą ochronną przed szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych — silnego słońca, wiatru, czy cieczy użytkowej środków ochrony roślin.

Zabiegi zwiększające skuteczność zwalczania miodówki i zwójki na gruszy

Skuteczność ochrony gruszy przed szkodnikami zależy przede wszystkim od terminu wykonania zabiegu. W tym celu niezwykle ważne są

lustracje pomagające podjąć decyzję o rozpoczęciu interwencji.

Najskuteczniejsze zabiegi przeciwko najmłodszym stadiom rozwoju szkodnika

Przydatne są wszelkiego rodzaju urządzenia pozwalające dostrzec zagrożenie — lupy, mikroskopy — w przypadku miodówek. Natomiast o

miodówki i zwójki na gruszy - miodówka - jaja w fazie czerwonych oczu

Miodówki i zwójki na gruszy zwalczajmy w najwcześniejszych fazach rozwoju — tutaj jaja miodówki tuż przed wylęgiem larw

fot. Katarzyna Kupczak

wzrastający niebezpieczeństwie ze strony pojawiających się w sadzie zwójek będą świadczyły kontrole rozmieszczonych pułapek z feromonem.

W każdym razie im wcześniej dostrzeżemy niebezpieczeństwo, wówczas może nawet uda się je wyeliminować w przenośni i dosłownie — w zarodku.

Obserwacja jaj miodówki już ułatwi nam podjęcie decyzji o opryskiwaniu. Zabieg warto wykonać, gdy mamy do czynienia ze stadium czerwonych oczu widocznych przez osłonkę jajową. W tej fazie od wylęgu dzielą nas godziny.

W przypadku zwójek obserwacja jaj jest znacznie trudniejsza, a wynika to z problemów z ich odnalezieniem. Niemniej 7-10 dni od odłowów motyli w pułapkach można się szykować z zabiegiem.

Każdy insektycyd dopuszczony do użycia uzyskał rejestrację w określonej dawce. Taką dawkę zarejestrowano w sytuacji, gdy próg szkodliwości został właśnie przekroczony. Dlatego, gdy w naszym sadzie stwierdzamy przekroczenie progu, nie ma co zwlekać z wykonaniem zabiegu przeciwko szkodnikowi. Ponieważ odroczenie opryskiwania jest równoznaczne z tym, że populacja szkodnika będzie się powiększała, a obecne stadia będą się starzały. Do tego z jaj będą się wylegały kolejne osobniki, więc zwiększy się liczebność populacji. Duża osobniczo populacja i starzejące się w niej stadia rozwojowe stają się odporniejsze na działanie środka. Wówczas zarejestrowana dawka nie jest adekwatna do sytuacji. Trzeba więc pamiętać — nie ma co czekać pozwalając szkodnikowi na intensywniejsze żerowanie, co prowadzi do większych szkód, a przez to jest starszy — aktywniej pobiera pokarm, jest odporniejszy na działanie substancji czynnych insektycydu. Czym młodsze stadium szkodnika tym bardziej podatne na zarejestrowaną dawkę — wyjaśnia Zbigniew Dąbrowski z firmy Sumi Agro Poland.

Usuwamy barierę ograniczającą dotarcie insektycydu do szkodnika!

Jeśli na liściach gruszy mamy bardzo dużo rosy miodowej, warto przed zabiegiem insektycydowym przeciwko miodówkom rozważyć opryskanie drzew zwilżaczem. Wymusimy w ten sposób rozpłynięcie się rosy miodowej wydzielanej przez miodówki i nią obklejonych. Zabieg powinien być wykonany przed deszczem, aby możliwe było zmycie z liści powstałych roztworów. Usunięcie tej bariery, jaką jest rosa, sprawi, że znacznie łatwiejsze będzie dotarcie substancji czynnej środka ochrony roślin do organizmu miodówki — radzi crop manager upraw ogrodniczych Łukasz Wrzoskowicz z firmy Corteva.

Szczególnie w przypadku zwalczania szkodników zasadne jest dodanie do roztworu środka ochrony roślin adiuwantu. Przyczyni się on do dokładnego rozprowadzenia cieczy roboczej, równomiernego zwilżenia nią powierzchni, łatwej penetracji do trudno dostępnych miejsc. Sprawdźmy jednak uprzednio, czy etykieta rejestracyjna dopuszcza taką mieszaninę.

Czym zwalczać miodówki i zwójki na gruszy?

Przygotowując się do zabiegów zwalczających szkodniki w sadach gruszowych, warto przemyśleć wybór środka ochrony roślin. Niezmiernie ważne są też wymagania odbiorcy towaru. Być może jego oczekiwania są związane z określoną liczbą pozostałości substancji czynnych pestycydów lub nawet nie dopuszcza on żadnych pozostałości.

Ponadto, przy konieczności ponownego wykonania zabiegu przestrzegajmy rotacji środków. Czyli do opryskiwań następczych wybierajmy produkty o odmiennym mechanizmie działania, z innej grupy chemicznej.

Środki zarejestrowane do jednoczesnego zwalczania miodówek i zwójek na gruszy

Nazwa handlowa środka ochrony roślin Nazwa substancji czynnej Termin użycia (BBCH) Karencja (dni) Zwalcza
miodówki zwójki liściowe owocówka jabłkóweczka
Delegate spinetoram po kwitnieniu (BBCH 70-87) 7 + + +
Dunstan
Mospilan 20 SP acetamipryd cały sezon (BBCH 11-89) 14 + + +
Kobe 20 SP
Lanmos 20 SP
Sekil 20 SP

O szczególne cechy ww. środków zapytaliśmy specjalistów w swojej dziedzinie.

Uniwersalność to atrybut.

Nie zapominajmy o lustracji!!! Dla mnie to podstawa decyzji o zabiegu. W jednym sadzie nasilenie szkodników może być bardzo duże, w innym — przeciwnie. Jeśli wynik lustracji wskazuje na konieczność niezwłocznego zabiegu, nie ma co czekać do końca kwitnienia gruszy. Przy czym pamiętajmy, mimo iż nasz oryginalny acetamipryd jest bezpieczny dla owadów zapylających, dobra praktyka rolnicza podpowiada, aby opryskiwać drzewa po ustaniu oblotu pszczół albo przed oblotem. Natomiast jeśli presja jest jeszcze mała, możemy oczywiście poczekać do opadania płatka. Ograniczeń temperaturowych przy naszym środku nie mamy. Dodatkowo jest on insektycydem systemicznym, dlatego deszcz już godzinę do półtorej po zabiegu nie zmniejsza jego skuteczności. Substancja już bowiem wniknęła do rośliny i krąży z jej sokami, działając. Nie ulega też biodegradacji, dlatego nawet silne słońce nie stwarza dla niej zagrożenia. Nasz acetamipryd jest bardzo uniwersalnym produktem — ze względu na szerokie spektrum zwalczanych szkodników, bezpieczeństwo dla pszczół i niewrażliwość na warunki atmosferyczne — informuje Zbigniew Dąbrowski.

Także wszechstronność jest ważna.

Spinetoram jednocześnie oddziałuje na miodówki i zwójkówki. Jego wielką zaletą jest to, że działa nie tylko powierzchniowo, ale także translaminarnie. A to oznacza, że dotrze, do wnętrza kryjówki zwójki. W przypadku miodówki natomiast przemieszcza się ze strony liścia potraktowanej cieczą użytkową na drugą. Penetruje wszelkie zakamarki, w których mogą przebywać miodówki. Co jest jeszcze bardzo ważne — środek działa zabójczo na jaja obu rodzajów szkodników, larwy, ale także na formy dorosłe. Jaja złożone przez osobniki potraktowane spinetoramem się nie rozwijają. Eliminuje więc miodówki i zwójki na gruszy w tych wczesnych stadia, ale również wtedy gdy nieco „przespaliśmy” termin aplikacji i larwy czy gąsienice są już starsze. Środek jest odporny na zmycie przez deszcz, a także wykazuje bardzo dobrą odporność na promienie  UV na powierzchni liścia — informuje Łukasz Wrzoskowicz.

Środki zarejestrowane do zwalczania miodówek na gruszy

Nazwa handlowa środka ochrony roślin Nazwa substancji czynnej Termin użycia (BBCH) Karencja (dni) Zwalcza
miodówki zwójki liściowe owocówka jabłkóweczka
Abamax 018 EC abamektyna po kwitnieniu (BBCH>70) 28 +
Acaramik 018 EC
Pirtius 018 EC
Safran 018 EC
Vertigo 018 EC przełom maja i czerwca
Sivanto Prime* flupyradifuron od rozwoju liści do pełni kwitnienia (BBCH 10-65) 14 +
Sagitta*
Decis Expert 100 EC deltametryna od wzrostu pędów do dojrzałości owoców (BBCH 31-89) 7 +
Deka 2,5 EC
Desha 2,5 EC
Dyno 2,5 EC
Matrix 2,5 EC
Poleci 2,5 EC
Sivanto Prime flupyradifuron od rozwoju liści do pełni kwitnienia (BBCH 10-65) 14 +
Sagitta
Limocide olejek pomarańczowy z wyjątkiem okresu kwitnienia, cały sezon
(59>BBCH>69)
1 +
Pesticol
Prev-AM
Movento 100 SC spirotetramat od końca kwitnienia do czerwcowego opadu (BBCH H 69-73) 21 +  —  —
Atilla SP wodorowęglan potasu z wyjątkiem okresu kwitnienia, cały sezon
(59>BBCH>69)
nd +

 

Środki zarejestrowane do zwalczania zwójek liściowych i owocówek na gruszy


Nazwa handlowa środka ochrony roślin

Nazwa substancji czynnej

Termin użycia (BBCH)
 Karencja (dni) Zwalcza
miodówki zwójki liściowe owocówka jabłkóweczka
Biologiczne insektycydy
BioBit Bacillus thuringiensis* ssp. kurstaki szczep ABTS 351 w okresie występowania młodych gąsienic 1 + +
DiPel Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki szczep ABTS 351
Delfin WG Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki szczep SA-11 od zasychania kwiatów (BBCH 67-89) 1 +
Lepinox Plus Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki szczep EG 2348 w trakcie lub bezpośrednio po wylęgu gąsienic 1 +
Syntetyczne insektycydy
Affirm 095 SG benzoesan emamektyny od pojawienia się zawiązków (BBCH 71-89) 3 + +
Exirel 100 SE cyjanotraniliprol od rozwoju owoców (BBCH 70-87) 7 + +
Max Spin spinosad z wyjątkiem okresu kwitnienia
(59>BBCH>70)
14 +
SpinTor 240 SC
SpinTor 480 SC
Feromony dezorientacyjne
Isomate CLS feromon przed lotem motyli nie dotyczy + +
RAK 3+4 feromon + +

*najlepiej stosować w okresie występowania młodszych stadiów rozwojowych gąsienic (L1-L2).

W ramach handlu równoległego (h.r.) zarejestrowano ponadto srodki, w których skład wchodzi:

  • abamektyna — 4Insect Abac 18 EC, Emporia 018 EC, Grot 18 EC, Kosamektyn II 018 EC, Straton 018 EC, Mector 2. PRO 018 EC;
  • acetamipryd — Acelan 20 SP,  Aceplan 20 SP, Acetamip 20 SP, Acetamoc, Marabel 20 SP, Miros 20 SP;
  • spinosad  — Sperat 480 SC, Spinak-I 480 SC, Spinosad Max.

Przy czym konieczne jest dokładne zapoznanie się z etykietami środków h.r., gdyż dawkowanie i zalecenia rejestracyjne czasami znacznie się różnią od innych środków zawierających te same substancje.


Czytaj też:
Miodówka gruszowa plamista 2022 — niebezpieczna sytuacja w sadach!
Zwójki liściowe – monitoring i zwalczanie
Zwalczanie zwójek i owocówek — w 100-hektarowym sadzie na Pomorzu

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 3 / 5. Liczba głosów 2

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *