Magnez w żywieniu roślin. Jakie ma znaczenie?

Magnez w żywieniu roślin ma podstawowe znaczenie. Jego atomy są ważnymi elementami takich struktur komórkowych jak chlorofil i blaszka środkowa. Jaka jest rola tego pierwiastka w sadach?

Magnez w żywieniu roślin

Atomy magnezu uczestniczą w wielu procesach metabolicznych. Są aktywatorami licznych enzymów uczestniczących w procesie fotosyntezy i przemianach energetycznych w komórkach. Ponadto uczestniczą także w syntezie kwasów nukleinowych (RNA i DNA) tłuszczów, cukrów i białek.

Atomy magnezu biorą również udział w regulacji kationowo-anionowej i transporcie składników pokarmowych przez błony cytoplazmatyczne włośników i naczyń transportujących. Wpływa pośrednio na rozwój systemu korzeniowego, a przez regulację pobierania innych jonów ma istotne znaczenie dla optymalnego pobierania wody i składników pokarmowych. Dobre odżywienie magnezem aktywuje enzymy odpowiedzialne za syntezę witaminy C i karotenoidów. Z tego powodu prawidłowy magnez w żywieniu roślin jest warunkiem uzyskania wysokich i wartościowych plonów oraz rozwoju organów generatywnych i wegetatywnych.

Niedobór magnezu w roślinach

Rośliny cierpiące na niedobór tego składnika charakteryzują się osłabionym wzrostem, mają cienkie pędy i wykształcają nieliczne kwiaty. W konsekwencji dochodzi do znacznej redukcji plonu owoców. Niedobór magnezu powoduje zmniejszenie produkcji cukrów transportu węglowodanów do korzeni, hamując wzrost roślin. Symptomy niedoboru są bardzo charakterystyczne. Typowy objaw deficytu to chloroza pojawiająca się w przestrzeniach pomiędzy nerwami liści, które pozostają zielone. Przy silnym niedoborze tkanki żółkną, brunatnieją i w końcu zamierają.

Nekrozy są spowodowane nadmiernym gromadzeniem skrobi, powodującej wzrost fotooddychania. Skutkiem tego jest wytworzenie dużej ilości rodników tlenowych i nadtlenku wodoru niszczące tkanki. Objawy pojawiają się najpierw na starszych liściach u podstawy pędów, z których magnez może być przemieszczany do młodszych organów, ponieważ ten składnik ulega reutylizacji. Nadmiary magnezu i zatrucie tym składnikiem są praktycznie niespotykane. W warunkach Polski większość gleb jest w niego uboga. Prawidłowo zaaplikowany magnez w żywieniu roślin podnosi ich odporność na niską temperaturę oraz suszę.

Nawozy magnezowe

Podstawowy związek chemiczny, który stosuje się jako źródło magnezu dla upraw polowych to siarczan magnezu MgSO4. Związek ten krystalizuje z różną liczbą cząsteczek wody (tab. 1). Z tego powodu dostępne na rynku siarczany magnezu o różnych stopniu uwodnienia różnią się zawartością tego pierwiastka. Ta wynosi od 9,6 do 15,0% Mg. Analogicznie zróżnicowana jest również zawartość siarki 12-20% S.

Magnez w nawożeniu roślin spełnia ważne funkcje

fot. Adobe Stock

Nawozy magnezowe siarczanowe mogą być pochodzenia naturalnego – kopaliny o zróżnicowanej zawartości podstawowych składników Mg i S oraz domieszki innych składników np. potasu lub produktami syntezy. Na glebach ubogich, zwłaszcza lekkich, gdy zachodzi potrzeba zastosowania większych dawek magnezu, najbardziej uzasadnionym ekonomicznie rozwiązaniem jest użycie odkwaszających nawozów magnezowych lub wapniowo-magnezowych. W ten sposób uzyskuje się podwójną korzyść w postaci regulacji odczynu (wzrost pH) i dostarczenia roślinom łatwo dostępnego magnezu jako składnika pokarmowego. Najlepiej zrobić to podczas przygotowania gleby przed zakładaniem sadu lub plantacji.

Nawozy magnezowe siarczanowe są bardzo dobrze rozpuszczalne w wodzie i można jest stosować przedsiewnie lub pogłównie. Bardzo dobrze nadają się do dokarmiania pozakorzeniowego. Siarczan magnezu jest dobrze tolerowany przez liście, a stężenie powinno być dobrane do gatunku rośliny. Zazwyczaj stosuje się roztwory o koncentracji 0,5-2,0%. Magnez w żywieniu roślin jest bardzo ważnym elementem.

Tabela 1. Asortyment siarczanowych soli magnezu stosowanych w nawożeniu

Nazwa handlowa lub synonim i wzór chemiczny Zawartość magnezu [% MgO] Inne składniki Uwagi
Siarczan magnezu MgSO4 16,0 30% – SO3 Granulowany
Kizeryt, MgSO4·H2O 25-27 50-53% – SO3 do wysiewu,

pylisty lub

Siarczan magnezu MgSO4·5H2O 10,8 Mg 12-S krystaliczny
Sół gorzka, MgSO4·7H2O 16,0 32,5 do

rozpuszczania

Korn Kali 6,0 40 K2O, 12,5 SO3
Magnesia Kainit 5,0 11 K2O, 10 SO3

Źródłem magnezu dla upraw z zastosowaniem fertygacji może być również saletra magnezowa. Bez problemu można ją wykorzystać do dokarmiania dolistnego jako źródło szybko działającego magnezu i azotu.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 5 / 5. Liczba głosów 1

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *