Koszty założenia plantacji truskawki deserowej w polu — wg dr. Paszko

Od wielu lat najszybsze i najgłębsze zmiany w produkcji owoców jagodowych dokonują się na plantacjach truskawki. Plantatorzy, nie chcąc utracić dotychczasowych rynków zbytu, muszą dostosować swoją ofertę do coraz bardziej świadomego konsumenta w naszym kraju. Jak wyglądają koszty założenia plantacji truskawki deserowej w polu? 

Uprawa truskawki coraz szybciej ewoluuje wśród współczesnych technologii produkcji grupy tzw. miękkich owoców deserowych.

Zmiany w technologii uprawy truskawki

koszty założenia plantacji truskawki - truskawka w tunelu foliowym

Koszt założenia plantacji truskawki w nowoczesnym wydaniu, to także nakłady na infrastrukturę techniczną

fot. Katarzyna Kupczak

Największe zmiany w uprawie truskawki zachodzą w obszarze różnych technologii produkcji owoców deserowych. W praktyce coraz mniej plantatorów sadzi truskawki deserowe jako tradycyjne plantacje w polu w gruncie „na płask”. Przechodzą raczej do technologii bardziej intensywnych, czy to w gruncie na zagonach w otwartym polu lub pod osłonami niskimi. Coraz więcej sadzi się też truskawek w tunelach, jednak nadal większość plantacji truskawki deserowej to plantacje polowe.

Z założenia nowe technologie mają otworzyć producentom drzwi do zaoferowania konsumentom truskawek przez możliwie jak najdłuższy okres (najlepiej już od maja do późnej jesieni). Bogactwo odmian, smaków, wybarwienia, aromatu, wielkości itp. to cechy, które decydują o tym, że truskawki są tak chętnie kupowane. Producenci zaś, przez wybór różnych technologii produkcji chcą bardziej uniezależnić się od zmiennych warunków pogodowych, niestabilności cen truskawki w tradycyjnym terminie ich podaży czy braku rąk do pracy przez wydłużenie okresu plonowania i zbioru owoców.

Jednakże dla producenta oznacza to przede wszystkim konieczność poniesienia wyższych kosztów związanych z wprowadzaniem innowacyjnych technologii. W sferze mentalnej zmiana ta oznacza nie tyle bliżej nieokreślone dążenie do jak „najwyższych plonów”. Związana jest ona z wypracowaniem takiego poziomu wydajności plantacji, który gwarantuje przede wszystkim wysoką jakość deserowych truskawek, szybkie osiągnięcie progu rentowności oraz satysfakcjonujące zyski.

Nowe technologie uprawy – wybór czy konieczność?

Nowe technologie produkcji to niestety wyższe nakłady na infrastrukturę techniczną, co pociąga za sobą całościowe wyższe koszty założenia plantacji truskawki. Zwłaszcza w uprawach pod różnego rodzaju osłonami. W rozpowszechnionej uprawie truskawki deserowej tzn. w polu na zagonach najwyższe koszty założenia stanowi zakup sadzonek truskawki, koszt czarnej ściółki (folia lub mata), formowania zagonów, montaż instalacji nawadniającej, systemu do fertygacji.

Jeśli truskawki są uprawiane na zbiór przyspieszony, doliczyć do tego trzeba jeszcze koszty folii perforowanej, agrowłókniny lub montażu niskich tuneli (wykres 1).

Wykres 1. Najważniejsze elementy nakładów inwestycyjnych przy różnych technikach uprawy truskawki deserowej w polu (opracowanie własne)

Poziom kosztów nakładów na założenie plantacji zależy od wielu czynników. Między innymi od wybranego sposobu uprawy, rodzaju zastosowanych materiałów, urządzeń, konstrukcji itp.

Koszt zakupu sadzonek zależy głównie od ich rodzaju (np. mogą to być sadzonki świeże, frigo, doniczkowe, zagonowe), odmiany, przyjętej

koszty założenia plantacji truskawki

Koszty założenia plantacji truskawki zależą od wielu czynników, wyboru alternatywnych materiałów, itp.

fot. Katarzyna Kupczak

gęstości nasadzeń czy wyboru szkółki. Pozostałe nakłady finansowe, związane z zastosowaniem różnych materiałów lub urządzeń, są dużo bardziej zróżnicowane i silniej wpływają na wysokość ponoszonych kosztów. Zamiast agrowłókniny można zastosować czarną folię. Ma ona jednak nieco gorsze parametry fizykochemiczne, a przede wszystkim nie przepuszcza dla wody. Jest jednak znacznie tańsza.

Z kolei zakładając system nawadniania, możemy zastosować tańsze taśmy kroplujące zamiast węży, czy mniej skomplikowane systemy do fertygacji.

Planując uprawę pod osłonami, mamy do wyboru agrowłókninę lub folię perforowaną. Zamiast nowych konstrukcji niskich tuneli możemy kupić używane, a nawet wykonać je sposobem gospodarczym np. z drutu zakupionego hurtem. Oczywiście wybór rodzaju konstrukcji, urządzeń, folii zależy od możliwości finansowych inwestora.

Jak wyglądają koszty założenia plantacji truskawek w gruncie?

Przeciętne koszty założenia plantacji truskawki w różnych systemach uprawy przedstawiono na wykresie 2. Przy wzięciu pod uwagę aktualnych cen środków do produkcji koszt założenia hektara plantacji truskawki deserowej w uprawie gruntowej (polowej) w zależności od sposobu uprawy może wahać się od około 31 tys. zł do 151 tys. zł.

Na założenie plantacji truskawek deserowych w gruncie, w uprawie „na płask” lub na zagonach, ale bez osłon należy przeznaczyć przeciętnie od 31 do 69 tys. zł/ha. W tych systemach najważniejszym składnikiem kosztów są sadzonki oraz przygotowanie zagonów (folia, włóknina, robocizna).

Bardziej kosztowne jest założenie plantacji truskawki na zagonach, ale w celu przyspieszenia zbioru. Oznacza to zwykle przykrycie zagonów, folią perforowaną, włókniną, bądź nawet obiema razem lub uprawę pod niskimi tunelami. Wówczas koszty założenia plantacji truskawki wahają się od 72 do nawet 151 tys. zł/ha, w zależności od rodzaju uprawy.

Wykres 2. Poziom nakładów inwestycyjnych przy różnych systemach uprawy truskawki deserowej w gruncie (na hektar)

W systemach uprawy truskawek deserowych w gruncie („na płask” lub na zagonach) nakłady na infrastrukturę techniczną oraz założenie plantacji (sadzonki) rozkładają się mniej więcej po połowie (wyk. 3). Natomiast w uprawach pod osłonami udział nakładów na infrastrukturę jest znacznie wyższy, od 50 do 70% całkowitych na założenie plantacji.

Wykres 3. Struktura głównych nakładów inwestycyjnych na założenie plantacji truskawki deserowej w gruncie (opracowanie własne)

Koszty założenia plantacji truskawki a opłacalność 

Planując plantację truskawek deserowych, należy pamiętać, że w zależności od systemu uprawy producent będzie musiał ponieść czasem znaczne nakłady inwestycyjne. Ich poziom mają zrekompensować przychody ze sprzedaży owoców. Stąd jednym z ważniejszych parametrów, które zadecydują o opłacalności, jest poziom plonowania roślin.

Zazwyczaj producenci dość optymistycznie przyjmują górną granicę plonów, jakie zamierzają uzyskać w danym systemie uprawy. Niestety rzeczywistość produkcyjna dość szybko weryfikuje zbyt optymistyczne założenia. W praktyce na różnych plantacjach w naszym kraju plonowanie truskawek, zwłaszcza pod osłonami niskimi jest bardzo zróżnicowane.

Różnie też w każdym sezonie wygląda przyspieszanie dojrzewania pod osłonami niskimi. Czasem oczekiwania plantatora na sprzedaż większej ilości truskawek za wyższą cenę w maju nie zawsze się sprawdzają. A właśnie od tego, jak dużo truskawek sprzeda się wcześniej po lepszej cenie, zależy czy zwrócą się nakłady na droższą infrastrukturę techniczną.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *