Ile ONW do hektara 2023?

ONW to obszary z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami. Dopłaty do nich to kontynuacja płatności udzielanych w ramach PROW 2014–2020. Realizowane są obecnie w ramach II filaru od 2023 r.

ONW jest trudniej uprawiać ze względu na szczególne problemy spowodowane warunkami naturalnymi. Mogą to być tereny zlokalizowane na dużych wysokości, charakteryzujące się stromymi stokami, a także grunty charakteryzujące się nadmierną wilgotnością gleb czy słabymi właściwościami chemicznymi. Jednakże by grunty te nie leżały odłogiem, Unia Europejska oferuje do nich wsparcie poprzez programy rozwoju obszarów wiejskich. Środki dla obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania trafiają też do rolników w ramach systemów wsparcia dochodu.

Płatności dla ONW

Płatności polegają na wypłacaniu wsparcia aktywnym zawodowo rolnikom, gospodarującym tam, gdzie występują naturalne lub inne szczególne ograniczenia w działalności rolniczej. W związku z tym doświadczają oni trudności w prowadzeniu upraw na takich terenach. Stawki płatności ustala się oddzielnie dla różnych typów i stref obszarów ONW.

Jak dzieli się strefy ONW?

Wsparcia w ramach ONW udziela się z podziałem na:

  • obszar o niekorzystnych warunkach gospodarowania z ograniczeniami naturalnymi płatności dla obszarów, na których występują znaczące ograniczenia naturalne w podziale na dwie strefy. Wyznaczanie obszarów z ograniczeniami naturalnymi wykonuje się na podstawie jednolitych w całej UE kryteriów biofizycznych dotyczących, co do zasady, warunków klimatycznych, pokrywy glebowej oraz ukształtowania terenu.

Podział na strefy wynika ze zróżnicowania stopnia występowania ograniczeń naturalnych na danym terenie. Mierzony jest on krajowym wskaźnikiem Waloryzacji Rolniczej Przestrzeni Produkcyjnej (WWRPP). W zależności od przynależności do strefy (I lub II), wsparcie to wynosi odpowiednio: 179 zł/ha/rok i 264 zł/ha/rok.

Typy specyficzne ONW

Płatności dla obszarów, które charakteryzują się innymi szczególnymi ograniczeniami (obszar NW typ specyficzny), również dokonuje się w podziale na dwie strefy.

  • W przypadku strefy I wsparcie wynosi 179 zł/ha/rok,
  • podczas gdy dla II strefy — 264 zł/ha/rok.

Strefę I typu specyficznego ONW określa się na podstawie wskaźnika waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej (WWRPP) oraz wskaźnika cenności przyrodniczo-turystycznej (WCPT). Do ONW typ specyficzny strefa I zaliczają się gminy lub obręby ewidencyjne o wysokich walorach przyrodniczych i turystycznych.

Strefa II typu specyficznego to obszary, w których co najmniej 50% powierzchni użytków rolnych znajduje się powyżej 350 m n.p.m. Do tego typu ONW kwalifikuje się obszary z niekorzystnymi warunkami dla produkcji rolnej, których wartość WWRPP wynosi poniżej 52 punktów. Ponadto nie włączono ich do obszarów z ograniczeniami naturalnymi na podstawie kryteriów biofizycznych.

Obszary górskie i podgórskie

Płatności dla obszarów górskich (ONW typ górski) uzyskają wsparcie w wysokości 450 zł/ha/rok.
Do tego typu ONW zalicza się gminy i obręby ewidencyjne, w których ponad połowa użytków rolnych znajduje się powyżej wysokości 500 m n.p.m.
Kolejną grupą są płatności dla gospodarstw rolnych posiadających minimalną obsadę zwierząt co najmniej 0,5 DJP/ha UR w całym gospodarstwie. Muszą one znajdować się na typie górskim lub typie podgórskim obszaru ONW.
Do gospodarstw zlokalizowanych na tych terenach można zyskać płatność w wysokości 750 zł/ha/rok dla typu górskiego ONW. Z kolei typ podgórski dostanie wsparcie 550 zł/ha/rok.

Płatność zależna od powierzchni gospodarstwa

Płatności ONW mają charakter degresywny na poziomie gospodarstwa, zależny od łącznej powierzchni działek rolnych lub ich części objętych pomocą. Płatność przyznaje się w wysokości 100% do powierzchni 25 ha. Dla areału od 25,01 do 50 ha jest 50% płatności, dla przedziału 50,01–75 ha — 25% płatności. Dla gruntów powyżej 75 ha brak płatności.

Źródło: MRiRW


Czytaj również:
Płatności bezpośrednie do truskawek od 2023. Jakie stawki?
Nowa WPR od 1.01.2023 r. Jakie są jej filary?

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *