Cięcie mechaniczne jabłoni na przedwiośniu

W ostatnich latach nastąpił wzrost zainteresowanie sadowników mechanicznym cięciem drzew. Cięcie mechaniczne jabłoni ma pomóc w uzyskaniu ściany owoconośnej. Jaki jest cel, termin i sposób wykonania tego typu cięcia w sadach jabłoniowych?

Cięcie mechaniczne jabłoni na przedwiośniu – cel stosowania

Głównym celem mechanicznego cięcia jabłoni w sadach jest stworzenie ściany owoconośnej.

Głównym celem mechanicznego cięcia jabłoni w sadach jest stworzenie ściany owoconośnej. Cięcie mechaniczne jabłoni stosuje się również w celu zmniejszenia miąższości korony. Poprawia się przez to jej doświetlenie, a przy tym tworzenie pąków kwiatowych i wybarwienie jabłek. Miąższość koron dla odmian wielkoowocowych jabłoni powinna wynosić do 80 cm w dolnej partii i 60 cm w części wierzchołkowej. W przypadku odmian drobnoowocowych odpowiednio – 60 cm i 40 cm. Korona, w przypadku cięcia drzew wykonanego maszynowo, na przekroju poprzecznym ma kształt trapezu. Jest szersza dołem i węższa przy wierzchołku. Powierzchnię owoconośną korony mierzy się w m2. Uzyskanie powierzchni 14 000 m2 i 25 owoców/m2 jest optymalnym wynikiem.

Jak rozpocząć cięcie mechaniczne jabłoni w sadach?

cięcie mechaniczne jabłoni

Ciecie mechaniczne jabłoni można wykonywać pilami listwowymi (za zdjęciu) albo tarczowymi (zalecane do grubszych gałęzi)

fot. Anita Łukawska

Maszyny do mechanicznego cięcia jabłoni można wykorzystywać już w sadach istniejących i owocujących. Natomiast nowe kwatery można zakładać już z myślą o cięciu mechanicznym jabłoni. Warto wówczas przed sadzeniem jabłoni uregulować stosunki wodne w glebie. W tym celu wykonuje się prace melioracyjne związane z nawodnieniem lub odwodnieniem podłoża. Zmniejszy to ryzyko utworzenia się kolein w międzyrzędziach (szczególnie gdy gleba zimą jest dość wilgotna) oraz przechylania się przygotowanych konstrukcji wraz z jabłoniami.

Słupy rozmieszcza się w rzędach co 8 lub 10 m. Wysokość podpór dla drzew powinna być taka, jaka jest planowana ostateczna wysokość jabłoni. W przypadku sadów, w których zamierzamy wykorzystać piły tarczowe lub listwowe do cięcia jabłoni, odpowiednie rozstawy dla drzew powinny wynosić 3–3,5 m x 0,8–1,2 m. Szybkość jazdy podczas zabiegu nie powinna przekraczać od 3 do 5 km/h.

Cięcie mechaniczne jabłoni w sadach — terminy

Pierwsze cięcie mechaniczne jabłoni wykonuje się zimą np. piłami tarczowymi.

Cięcie mechaniczne jabłoni można wykonać już w drugim lub trzecim roku po posadzeniu drzew. W pierwszym roku, w którym rozpoczynamy mechaniczne cięcie jabłoni, należy zabieg wykonać dwa razy. Pierwsze cięcie mechaniczne jabłoni powinno się odbyć zimą np. piłami tarczowymi. Drugie należy przeprowadzić na przełomie maja i czerwca, wykorzystując do tego celu piły tarczowe lub specjalne kosiarki przeznaczone do tego celu.

W kolejnych latach cięcie mechaniczne jabłoni można przeprowadzić już w innym, dogodnym dla sadownika terminie, choć zaleca się cięcie jeszcze przed kwitnieniem. Dotyczy to głównie jabłoni o normalnym i silnym wzroście. Jabłonie o bardzo słabym wzroście przycina się wczesną wiosną lub zimą.

Cięcie korygujące jabłoni w sadach

Ręczna korekta jest konieczna w przypadku prowadzenia w sadach cięcia mechanicznego. Przeprowadza się je co roku, lub co 2–3 lata.

cięcie mechaniczne jabłoni

Po cięciu piłą mechaniczną wymagana jest  zazwyczaj niewielka korekta ręczna

fot. Anita Łukawska

Cięcie korygujące jest niezbędne w wierzchołkowych partiach korony. Wykonuje się je po raz pierwszy w drugim roku cięcia mechanicznego na wielkoowocowych odmianach jabłoni. Na odmianach drobnoowocowych korektę robimy już w pierwszym roku cięcia mechanicznego.

Zalety cięcia mechanicznego jabłoni w sadach

Do niewątpliwych zalet mechanicznego cięcia jabłoni zaliczyć można m.in. zmniejszenie ryzyka przemienności owocowania, lepsze wybarwienie jabłek oraz wyrównane plonowanie w kolejnych latach prowadzenia sadów.

Wzrost zainteresowania sadowników mechanicznym sposobem cięciem jabłoni wiąże się z potrzebą zwiększenia wydajności produkcji przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów poniesionych na potrzeby produkcji. Do niewątpliwych zalet mechanicznego cięcia jabłoni zaliczyć można m.in. zmniejszenie ryzyka przemienności owocowania, lepsze wybarwienie jabłek oraz wyrównane plonowanie w kolejnych latach prowadzenia sadów. Ciecie mechaniczne jabłoni powoduje osłabienie ich wzrostu, co minimalizuje konieczność cięcia letniego oraz ograniczenie ryzyka wystąpienia zarazy ogniowej i raka drzew owocowych. Ogranicza również straty plonów związane z wiosennymi przymrozkami. Zmniejszeniu ulega również liczba roboczogodzin na ciecie ręczne, a potem również przeznaczanych na zbiór jabłek — o nawet 20%.

Wady cięcia mechanicznego jabłoni w sadach

Cięcie mechaniczne ma również kilka wad. W przypadku odmian drobnoowocowych może pojawić się drobnienie i osłabienie wybarwienia jabłek. Zbiór może zostać opóźniony o kilka dni w wyniku opóźnienia dojrzewania. Zmniejsza się również zawartość ekstraktu w jabłkach, zwłaszcza w momencie, gdy jabłonie są cięte w maju lub w czerwcu. Konieczne jest również zwiększenie nawożenia azotem w celu utrzymania wzrostu wegetatywnego jabłoni.

Zobacz również:
https://sadowniczeabc.pl/kiedy-przycinac-czeresnie/

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 5 / 5. Liczba głosów 1

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *