Cena gruszek 23.11.2022

Kwatery gruszowe to coraz powszechniejszy widok na sadowniczym horyzoncie. Zwiększają się powierzchnia nasadzeń i z roku na rok zbiory gruszek. Na ile ta produkcja jest opłacalna? Jakie wielkości w złotych kryją się pod hasłem „cena gruszek 2022”?

Jeszcze na początku drugiej dekady XXI w. uprawa grusz w Polsce uchodziła za trudną, wymagającą odpowiedniej infrastruktury, często była zagrożona wiosennymi przymrozkami. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda zaledwie kilkanaście lat później. Także opłacalność produkcji jest dobra. Cena gruszek w ubiegłym roku spokojnie pokryła koszty produkcji. Jak będzie w tym?

Zbiory i cena gruszek 2021

W Polsce zbiory gruszek 2021 wyniosły 69 tys. ton według danych GUS (Głównego Urzędu Statystycznego). Ceny za owoce także były przyzwoite, zależne oczywiście od kalibru owocu. Cena gruszek tych najdrobniejszych, zbywanych w hurtowych ilościach tuż po zbiorach w Małopolsce nie spadała poniżej 1,0 zł/kg. Za owoce dużego kalibru zapłacić trzeba było na rynku hurtowym co najmniej 3,0 zł/kg.

Cena gruszek rosła w miarę upływu czasu. W lutym za owoce Konferencji polskiej produkcji na krajowych rynkach trzeba było zapłacić od 3,75 do 6,50 zł/kg. Także inne odmiany grusz trzymały cenę, choć nie na tak wysokim poziomie jak Konferencja. Lukasówka kosztowała na początku 2022 r. od 1,50 zł/kg do 4,00 zł/kg, Xenia — od 1,50 do 3,50 zł/kg.

Sadownicy bardzo szybko zbyli owoce, tak że już w kwietniu opustoszała większość komór.

Zbiory gruszek 2022

Jak wskazują od lat wszelkie szacunki zbiorów prowadzone przez WAPA (Światowe Stowarzyszenie Jabłek i Gruszek), produkcja gruszek dynamicznie wzrasta w Polsce. Przyrosty zbiorów tych owoców osiągają w procentach dwucyfrowe wielkości. Według WAPA zbiory gruszek 2022 w Polsce będą o 36% większe niż przed rokiem i wyniosą 95 tys. ton. A porównując lata 2019, 2020 i 2021 wzrost wynosi aż 39%.

Natomiast według GUS wstępna prognoza zbioru gruszek wskazuje na wielkość 82 tys. ton. Oznacza to wzrost o 19% wobec zeszłorocznych uzyskanych w Polsce wielkości zbiorów gruszek. Właściwie zbiory gruszek 2022 będą największe od czterech lat (2019 — 67,6 tys. t, 2020 — 55,3 tys. t, 2021 — 69,0 tys. t).

Jakość gruszek 2022

Mniejszy kaliber gruszek 2022 i większy Brix — to charakterystyka owoców wyprodukowanych w krajach zachodniej Europy. Upały i wysoka temperatura oraz deficyt wody miał wpływ na efekt końcowy. Dlatego też rusza na zachodzie kontynentu kampania na małe, słodkie gruszki. Tymczasem w Polsce warunki do wzrostu gruszek były dość dobre. Mamy sporo owoców największego kalibru, bardzo dobrej jakości.

Gruszki cena w 47. tygodniu roku

Obecne ceny gruszki, w porównaniu z tym sprzed prawie miesiąca, na większości rynków hurtowych nieco wzrosły. Jednymie cena gruszki na Broniszach zatrzymała się na poziomie z 44. tygodnia roku. Podobnie jest z gruszkami na przemysł, za których kilogram skupy płacą maksymalnie 40 groszy.

Cena gruszki w skupie

  • gruszka przemysłowa — cena minimalna wynosi 0,3 zł/kg, cena maksymalna to 0,4 zł/kg (23.11.2022 r.)

Ceny kg gruszek na rynkach hurtowych

Cena gruszki na Broniszach (Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy) — 23.11.2022

Odmiana Cena minimalna Cena maksymalna
Gruszka Konferencja 2,5 zł/kg 4,0 zł/kg
Gruszka Lukasówka 2,5 zł/kg 3,5 zł/kg

Ceny kg gruszek na Elizówce (Lubelski Rynek Hurtowy SA) — 23.11.2022

Odmiana Cena minimalna Cena maksymalna
Gruszka Lukasówka 1,75 zł/kg 4,0 zł/kg
Gruszka Generał (Generał Leclerc) 2,5 zł/kg 4,0 zł/kg
Gruszka Konferencja 3,0 zł/kg 4,5 zł/kg

Gruszka cena kg w Sandomierzu (Targowiska Miejskie Rynek Hurtowy SA) — 22.11.2022

Odmiana Cena minimalna Cena maksymalna
Gruszka Karola (Carola) 2,5 zł/kg 2,5 zł/kg
Gruszka Generał (Generał Leclerc) 2,0 zł/kg 2,5 zł/kg
Gruszka Konferencja 2,5 zł/kg 2,5 zł/kg
Gruszka Lukasówka 2,2 zł/kg 2,2 zł/kg
Gruszka Margarita (Małgorzatka) 2,0 zł/kg 2,0 zł/kg

Cena gruszki na Zjazdowej (Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa SA) — 23.11.2022

Odmiana Cena minimalna Cena maksymalna
Gruszka Konferencja 70,0 zł/12-kg skrzynka 75,0 zł/12-kg skrzynka
Gruszka Paten (Patten) 1,5 zł/kg 3,0 zł/kg
Gruszka Lukasówka 2,0 zł/kg 3,5 zł/kg
Gruszka Ksenia (Xenia) 1,5 zł/kg 3,0 zł/kg

Gruszka cena za kg w Kaliszu — Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Giełda Kaliska Sp. z o.o. — 23.11.2022

Odmiana Cena minimalna Cena maksymalna
Gruszka Konferencja 4,0 zł/kg 5,0 zł/kg
Gruszka Lukasówka 4,0 zł/kg 4,0 zł/kg

Ceny gruszek w 43. i 44. tygodniu roku

Mimo, iż na głównych rynkach hurtowych podaż gruszek jest ponad przeciętna, to polscy producenci w ośrodkach z mniejszą tradycją uprawy tego gatunku są bardzo zadowoleni z popytu, a przez to i ceny. Nawet twierdzą, że ile owoców wystawiliby do sprzedaży, tyle od ręki znalozłoby nabywców. A cena takich gruszek prosto z przechowalni jest nawet dużo wyższa niż maksymalne na niektórych rynkach hurtowych. Czyli podobnie jak przed rokiem, gruszka gwarantuje rentowność gospodarstw, w których jednocześnie produkuje się gruszki i jabłka.

Cena gruszki w skupie

  • gruszka przemysłowa — cena minimalna wynosi 0,3 zł/kg, cena maksymalna to 0,4 zł/kg (31.10.2022 r.)

Ceny kg gruszek na rynkach hurtowych

Cena gruszki na Broniszach (Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy) — 31.10.2022

Odmiana Cena minimalna Cena maksymalna
Gruszka Konferencja 2,5 zł/kg 4,0 zł/kg
Gruszka Lukasówka 2,5 zł/kg 3,5 zł/kg

Ceny kg gruszek na Elizówce (Lubelski Rynek Hurtowy SA) — 25.10.2022

Odmiana Cena minimalna Cena maksymalna
Gruszka Lukasówka 1,5 zł/kg 4,0 zł/kg
Gruszka Generał (Generał Leclerc) 2,25 zł/kg 3,5 zł/kg
Gruszka Konferencja 2,5 zł/kg 3,5 zł/kg
Gruszka Margarita (Małgorzatka) 2,0 zł/kg 3,0 zł/kg

Gruszka cena kg w Sandomierzu (Targowiska Miejskie Rynek Hurtowy SA) — 27.10.2022

Odmiana Cena minimalna Cena maksymalna
Gruszka Karola (Carola) 2,5 zł/kg 2,5 zł/kg
Gruszka Generał (Generał Leclerc) 2,0 zł/kg 2,5 zł/kg
Gruszka Konferencja 2,0 zł/kg 2,5 zł/kg
Gruszka Lukasówka 1,75 zł/kg 2,0 zł/kg
Gruszka Margarita (Małgorzatka) 2,0 zł/kg 2,0 zł/kg

Cena gruszki na Zjazdowej (Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa SA) — 31.10.2022

Odmiana Cena minimalna Cena maksymalna
Gruszka Konferencja 70,0 zł/12-kg skrzynka 75,0 zł/12-kg skrzynka
Gruszka Paten (Patten) 1,5 zł/kg 3,0 zł/kg

Gruszka cena za kg w Kaliszu — Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Giełda Kaliska Sp. z o.o. — 31.10.2022

Odmiana Cena minimalna Cena maksymalna
Gruszka Konferencja 4,0 zł/kg 4,0 zł/kg
Gruszka Lukasówka 4,0 zł/kg 4,0 zł/kg
Gruszka Ksenia (Xenia) 4,0 zł/kg 4,0 zł/kg

Ceny polskich gruszek na rynkach hurtowych, innych niż ww. wahają się od 3,0 zł/kg (np. w Grudziądzu) do 8,0 zł/kg (Koronowo).

Cena kg gruszek w 42. tygodniu roku

Niewiele, jeśli chodzi o ceny gruszek zmieniło się od zeszłego tygodnia. W skupie kg gruszek przemysłowych kosztuje obecnie 30 gr, a to o 10 groszy mniej niż przed tygodniem. Natomiast na rynkach hurtowych gruszka deserowa utrzymuje w większości przypadków ceny sprzed tygodnia. Jedynie w Kaliszu odnotowujemy zwyżkę — całkiem przyjemną. Mianowicie jest to 1,0 zł na kilogramie, w porównaniu z 41. tygodniem roku.

Cena gruszki w skupie

  • gruszka przemysłowa — cena minimalna wynosi 0,3 zł/kg, cena maksymalna to 0,3 zł/kg (18.10.2022 r.)

Ceny kg gruszek na rynkach hurtowych

Cena gruszki na Broniszach (Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy) — 21.10.2022

Odmiana Cena minimalna Cena maksymalna
Gruszka Konferencja 2,5 zł/kg 3,5 zł/kg

Ceny kg gruszek na Elizówce (Lubelski Rynek Hurtowy SA) — 18.10.2022

Odmiana Cena minimalna Cena maksymalna
Gruszka Lukasówka 1,5 zł/kg 4,0 zł/kg
Gruszka Generał (Generał Leclerc) 2,25 zł/kg 3,5 zł/kg
Gruszka Konferencja 2,5 zł/kg 3,5 zł/kg
Gruszka Margarita (Małgorzatka) 2,0 zł/kg 3,0 zł/kg

Gruszka cena kg w Sandomierzu (Targowiska Miejskie Rynek Hurtowy SA) — 20.10.2022

Odmiana Cena minimalna Cena maksymalna
Gruszka Generał (Generał Leclerc) 2,0 zł/kg 2,5 zł/kg
Gruszka Konferencja 2,0 zł/kg 2,5 zł/kg
Gruszka Patent (Patten) 2,5 zł/kg 2,5 zł/kg

Cena gruszki na Zjazdowej (Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa SA) — 21.10.2022

Odmiana Cena minimalna Cena maksymalna
Gruszka Konferencja 70,0 zł/12-kg skrzynka 75,0 zł/12-kg skrzynka
Gruszka Paten (Patten) 1,5 zł/kg 3,0 zł/kg

Gruszka cena za kg w Kaliszu — Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Giełda Kaliska Sp. z o.o. — 21.10.2022

Odmiana Cena minimalna Cena maksymalna
Gruszka Konferencja 4,0 zł/kg 4,0 zł/kg
Gruszka Lukasówka 4,0 zł/kg 4,0 zł/kg
Gruszka Ksenia (Xenia) 4,0 zł/kg 4,0 zł/kg

Gruszka cena w 41. tygodniu roku

Cena gruszek jest obecnie na takim samym poziomie jak w analogicznych okresach w latach 2021 oraz 2019. Co prawda przed dwoma laty, gdy towaru było zdecydowanie mniej, niż w tym roku gruszki średnio kosztowały o pona 0,5 zł/kg więcej. Jednak w jeszcze słabszym pod względem plonu roku 2018 cena kg gruszki była o 1,0 zł/kg mniejsza niż dzisiaj. Ale czy to jest pocieszenie, jeśli weźmie się pod uwagę drastyczne dysproporcje odnośnie do kosztów produkcji w porównywanych wyżej latach? Oby udało się utrzymać taką cenę. Ale być może uda się ją zwiększyć? Prawdą jest, że plony na zachodzie Europy zredukowała tegoroczna letnia susza. Dodatkowo wpłynęła ona na zmniejszenie wielkości owoców. A umów kontraktacyjnych trzeba przestrzegać. Dlatego byc może zachodni przedsiębiorcy będą u nas kupowali świetnej jakości gruszki, jakimi wielu producentów dysponuje? Jednocześnie trzeba mieć świadomość, że może nie być różowo. Zaburzone łańcuchy dostaw mogą wpłynąć na pozostanie dużych partii towaru na rynkach europejskich… „Konia z rzędem” temu, kto nie będzie „na dwoje wróżył”, a przedstawi rzeczywisty scenariusz…

Na razie sprawdźmy, jakie są ceny gruszek w skupie i na rynkach hurtowych.

Cena gruszki w skupie

  • gruszka przemysłowa — cena minimalna wynosi 0,3 zł/kg, cena maksymalna to 0,4 zł/kg (13.10.2022 r.)

Ceny kg gruszek na rynkach hurtowych

Cena gruszki na Broniszach (Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy) — 13.10.2022

Odmiana Cena minimalna Cena maksymalna
Gruszka Konferencja 2,5 zł/kg 3,5 zł/kg

Ceny kg gruszek na Elizówce (Lubelski Rynek Hurtowy SA) — 11.10.2022

Odmiana Cena minimalna Cena maksymalna
Gruszka Lukasówka 1,5 zł/kg 3,5 zł/kg
Gruszka Generał (Generał Leclerc) 2,25 zł/kg 3,5 zł/kg
Gruszka Konferencja 2,5 zł/kg 3,5 zł/kg
Gruszka Margarita (Małgorzatka) 2,0 zł/kg 3,0 zł/kg

Gruszka cena kg w Sandomierzu (Targowiska Miejskie Rynek Hurtowy SA) — 12.10.2022

Odmiana Cena minimalna Cena maksymalna
Gruszka Generał (Generał Leclerc) 2,0 zł/kg 2,5 zł/kg
Gruszka Konferencja 2,0 zł/kg 2,5 zł/kg
Gruszka Patent (Patten) 2,5 zł/kg 2,5 zł/kg

Cena gruszki na Zjazdowej (Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa SA) — 13.10.2022

Odmiana Cena minimalna Cena maksymalna
Gruszka Konferencja 70,0 zł/12-kg skrzynka 75,0 zł/12-kg skrzynka
Gruszka Paten (Patten) 1,5 zł/kg 3,0 zł/kg

Gruszka cena za kg w Kaliszu — Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Giełda Kaliska Sp. z o.o. — 13.10.2022

Odmiana Cena minimalna Cena maksymalna
Gruszka Konferencja 4,0 zł/kg 4,0 zł/kg
Gruszka Lukasówka 3,0 zł/kg 3,0 zł/kg
Gruszka Ksenia (Xenia) 3,0 zł/kg 4,0 zł/kg

Gruszki cena za kg w 40. tygodniu roku

Cena gruszek w skupie

  • gruszka przemysłowa — cena minimalna wynosi 0,3 zł/kg, cena maksymalna to 0,4 zł/kg (3.10.2022 r.)

Jakie ceny gruszek na rynkach hurtowych?

Kiedy na rynkach hurtowych w Polsce cena gruszek z importu waha się od 5,0 zł/kg do 6,0 zł/kg, wydaje się, że polska gruszka mogłaby kosztować więcej. Jakością nie różni się od tych sprowadzanych z zachodu Europy, a może nawet jest lepsza. Ekstremalnie wysoka temperatura utrzymująca się tygodniami we Francji, Włoszech i Belgii oraz Holandii wpływała destrukcyjnie na kształtujące się i dojrzewające owoce.

Obecnie cena gruszek w hurcie jest wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Cena kg gruszki 2021 w 40. tygodniu wynosiła 2,0–2,6 zł/kg. Jednak, gdy weźmiemy pod uwagę wzrost kosztów produkcji w 2022 r., wobec tych z 2021, do tego dołożymy tegoroczne wydatki na zbiór i sortowanie, okazać się może że cena produkcji znacznie przekracza tę różnicę procentową.

Ceny gruszek na Broniszach (Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy) — 3.10.2022

Odmiana Cena minimalna Cena maksymalna
Gruszka Konferencja 2,5 zł/kg 3,5 zł/kg

Ceny kg gruszek na Elizówce (Lubelski Rynek Hurtowy SA) — 30.09.2022

Odmiana Cena minimalna Cena maksymalna
Gruszka Klapsa 1,5 zł/kg 3,0 zł/kg
Gruszka Margarita (Małgorzatka) 2,5 zł/kg 3,25 zł/kg
Gruszka Santa Maria 3,0 zł/kg 4,0 zł/kg

Cena gruszki na Zjazdowej (Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa SA) — 3.10.2022

Odmiana Cena minimalna Cena maksymalna
Gruszka Konferencja 70,0 zł/12-kg skrzynka 75,0 zł/12-kg skrzynka

Gruszka cena za kg w Kaliszu — Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Giełda Kaliska Sp. z o.o. — 3.10.2022

Odmiana Cena minimalna Cena maksymalna
Gruszka Klapsa 4,0 zł/kg 5,0 zł/kg
Gruszka Konferencja 4,0 zł/kg 5,0 zł/kg

 

Cena gruszek na giełdzie w 39. tygodniu 2022 r.

W ostatnim tygodniu września 2022 r. ceny gruszek na wybranych rynkach hurtowych zaliczyły spadek, a na innych wzrost cen.

Na dzień 26 września 2022 r. ceny za kg gruszek przedstawiają się następująco:

Ceny gruszek na Broniszach (Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy – Bronisze) — 26.09.2022

Odmiana Cena minimalna Cena maksymalna
Gruszki 5,5 zł/kg 7,0 zł/kg
Gruszka Klapsa kraj 3,0 zł/kg 5,0 zł/kg
Gruszka Konferencja kraj 2,5 zł/kg 3,5 zł/kg

Cena gruszek Giełda Radom (Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy – Radom) 26.09.2022

Odmiana Cena minimalna Cena maksymalna
Gruszka 2,0 zł/kg 3,5 zł/kg

Gruszka cena za kg w Kaliszu — Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Giełda Kaliska Sp. z o.o. — 26.09.2022

Odmiana Cena minimalna Cena maksymalna
Gruszka import 6,0 zł/kg 6,0 zł/kg
Gruszka Klapsa kraj 5,0 zł/kg 5,0 zł/kg
Gruszka Konferencja kraj 4,0 zł/kg 5,0 zł/kg

Ile kosztuje 1 kg gruszek w 38. tygodniu roku?

W kolejnym, 38. tygodniu roku tylko na wybranych rynkach hurtowych ceny gruszek w niewielkim stopniu wzrosły. Na dzień 19 września 2022 r. cena kg gruszek przedstawia się następująco:

Ceny gruszek (Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy – Radom) — 19.09.2022

Odmiana Cena minimalna Cena maksymalna
Gruszka 2,0 zł/kg 3,0 zł/kg

Ceny gruszek w Bydgoszczy (Targowisko hurtowe Mewat w Bydgoszczy) — 19.09.2022

Odmiana Cena minimalna Cena maksymalna
Gruszka 3,5 zł/kg 7,0 zł/kg

Cena za kg gruszek w Szczecinie (ZCH Rolhurt – Szczecin) — 19.09.2022 

Odmiana Cena minimalna Cena maksymalna
Gruszki 6 zł/kg 4,5 zł/kg

Cena gruszek w hurcie (Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Giełda Kaliska Sp. z o.o.) — 19.09.2022

Odmiana Cena minimalna Cena maksymalna
Gruszka import 5,0 zł/kg 5,0 zł/kg
Gruszka Klapsa kraj 4,0 zł/kg 5,0 zł/kg
Gruszka Konferencja kraj 4,0 zł/kg 4,0 zł/kg

Jaka cena kg gruszek w 37. tygodniu roku?

Ze względu na to, że sieci handlowe oferują obecnie głównie gruszki z importu (umowy), polscy sadownicy muszą jeszcze poczekać na dostęp do półek sklepowych. Na dzisiaj możliwości sprzedaży polskich gruszek dotyczą właściwie rynków hurtowych, półhurtowych i straganów. Taka sytuacja wpływa na cenę, która jest niższa, niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Przypomnijmy jeszcze, sezon 2021 był bardzo udany dla producentów gruszek. Bowiem wielu mówiło, że owoc ten uratował rentowność gospodarstwa. Dzisiaj Zachód ma mniej gruszek, duże owoce to ewenement. Może więc znajdą się chętni na polskie gruszki świetnej jakości? Na razie aktualne ceny gruszek nie napawają optymizmem.

  • Cena gruszki na skupie — minimalna 2,3 zł/kg, maksymalna 2,9 zł/kg (12.09.2022)

Nieco lepiej jest na rynkach hurtowych.

Cena gruszki na Broniszach (Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy) — 12.09.2022

Odmiana Cena minimalna Cena maksymalna
Gruszka Klapsa 3,0 zł/kg 5,0 zł/kg
Gruszka Konferencja 3,0 zł/kg 4,5 zł/kg

 Cena kg gruszek w Sandomierzu (Targowiska Miejskie Rynek Hurtowy SA) 

Odmiana Cena minimalna Cena maksymalna
Gruszka Bonkreta Williamsa (w ofercie tego rynku powszechna pisownia nazwy — Łyliams) 1,75 zł/kg 1,75 zł/kg
Gruszka Konferencja 2,25 zł/kg 2,25 zł/kg
Gruszka Patten (w ofercie rynku tego powszechna pisownia nazwy — Patent) 2,5 zł/kg 2,5 zł/kg

Cena gruszek na kaliskiej giełdzie (Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Giełda Kaliska Sp. z o.o.)

Odmiana Cena minimalna Cena maksymalna
Gruszka Klapsa 3,0 zł/kg 4,0 zł/kg
Gruszka Konferencja 3,5 zł/kg 3,5 zł/kg

Gruszki krajowe cena na Elizówce (Lubelski Rynek Hurtowy SA)

Odmiana Cena minimalna Cena maksymalna
Gruszka Klapsa 3,0 zł/kg 4,0 zł/kg
Gruszka Margarita (Małgorzatka) 3,5 zł/kg 4,0 zł/kg
Gruszka Santa Maria 3,5 zł/kg 4,0 zł/kg

 

Gruszka cena za kg w 35. tygodniu roku

Aktualna cena gruszki na rynkach hurtowych nie napawa optymizmem. Wczesne odmiany tych owoców są zazwyczaj krótkotrwałe. Dlatego też, skoro nie ma dużego popytu, sprzedający schodzą z ceny, licząc na większe zainteresowanie towarem. Generalnie wczesne gruszki to towar dla lokalnej konsumpcji. Tak naprawdę właściwe licytacje zaczną się od Konferencji. A owoce tej odmiany już pojawiają się w ofercie, co prawda sporadycznie, ale od ceny 5,8 zł/kg do 6,6 zł/kg.

Cena gruszki na Broniszach (Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy) — 29.08.2022

Odmiana Cena minimalna Cena maksymalna
Gruszka Klapsa 3,0 zł/kg 4,0 zł/kg

 Cena kg gruszek w Sandomierzu (Targowiska Miejskie Rynek Hurtowy SA) 

Odmiana Cena minimalna Cena maksymalna
Gruszka Klapsa 2,0 zł/kg 2,0 zł/kg
Gruszka Izolda 2,5 zł/kg 2,5 zł/kg
Gruszka Radona 2,5 zł/kg 2,5 zł/kg

Cena gruszek na kaliskiej giełdzie (Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Giełda Kaliska Sp. z o.o.) — 29.08.2022

Odmiana Cena minimalna Cena maksymalna
Gruszka Klapsa 3,0 zł/kg 4,0 zł/kg

Gruszki krajowe cena w Bydgoszczy (Targowisko Hurtowe Mewat) — 29.08.2022

Odmiana Cena minimalna Cena maksymalna
Gruszki 3,5 zł/kg 7,0 zł/kg

Cena gruszek wczesnych w 34. tygodniu roku

Zaczęły się zbiory gruszek wczesnych odmian, których owoce już można kupić na hurtowych rynkach.

Gruszki cena na Broniszach (Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy) — 23.08.2022

Odmiana Cena minimalna Cena maksymalna
Gruszka Klapsa 2,5 zł/kg 4,0 zł/kg
Gruszka Lipcówka 3,0 zł/kg 4,0 zł/kg

 Cena kg gruszek w Sandomierzu (Targowiska Miejskie Rynek Hurtowy SA) 

Odmiana Cena minimalna Cena maksymalna
Gruszka Klapsa 2,0 zł/kg 2,5 zł/kg
Gruszka Izolda 2,5 zł/kg 2,5 zł/kg
Gruszka Radona 2,5 zł/kg 2,5 zł/kg

Cena gruszek na kaliskiej giełdzie (Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Giełda Kaliska Sp. z o.o.) — 23.08.2022

Odmiana Cena minimalna Cena maksymalna
Gruszka Klapsa 3,5 zł/kg 4,5 zł/kg

Gruszki krajowe cena we Wrocławiu (Targpiast Sp. z o.o.) — 23.08.2022

Odmiana Cena minimalna Cena maksymalna
Gruszki 3,0 zł/kg 4,0 zł/kg

Źródło: fresh-market.pl


Czytaj też:
Koszty założenia sadu gruszowego. Kiedy się zwrócą?
Koszty uprawy sadu gruszowego i produkcji gruszek — według dr. Paszko

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 5 / 5. Liczba głosów 3

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *