dr Wojciech Warabieda

dr Wojciech Warabieda

Adiunkt w Pracowni Entomologii Zakładu Ochrony Roślin w Instytucie Ogrodnictwa-PIB. Zajmuje się oceną zagrożenia sadów i plantacji przez szkodniki, w tym przez gatunki obce – inwazyjne. Prowadzi też badania nad odpornością roślin sadowniczych na agrofagi. Ponadto zajmuje się badaniami nad stosowaniem różnych metod i środków ograniczających liczebność szkodników w uprawach ogrodniczych oraz opracowywaniem progów zagrożenia roślin przez szkodniki.