mgr Sławomir Głuszek

mgr Sławomir Głuszek

Absolwent Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego. Jest pracownikiem naukowym Instytutu Ogrodnictwa-PIB, zajmującym się m.in. badaniami systemów korzeniowych roślin sadowniczych. Od lat współpracuje z praktyką nad wykorzystaniem mikroorganizmów w produkcji roślinnej. Autor wielu publikacji naukowych z zakresu sadownictwa. Upowszechnia wiedzę dotyczącą zrównoważonego rolnictwa, metod produkcji sadowniczej z wykorzystaniem środków pochodzenia naturalnego, zastosowań mikroorganizmów w ogrodnictwie.