dr hab. inż. Jacek Twardowski, profesor

dr hab. inż. Jacek Twardowski, profesor

Entomolog, specjalista w zakresie ochrony roślin przed szkodnikami. Pracownik naukowy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z wieloletnim stażem. W pracy naukowej skupia się na integrowanej ochronie roślin oraz roli organizmów szkodliwych i pożytecznych w agroekosystemach. Autor kilkuset publikacji, książek i doniesień, naukowych oraz popularnonaukowych. Współpracuje z przedsiębiorstwami działającymi w branży rolniczej i ogrodniczej. Prowadzi szkolenia w zakresie integrowanej ochrony roślin, doradztwa i stosowania środków. Opracowuje liczne ekspertyzy i opinie entomologiczne.