Agrotechniczna metoda ochrony jabłoni

Agrotechniczna metoda ochrony jabłoni zarówno przed chorobami, jak i przed szkodnikami jest jedną z najważniejszych, wpływających korzystnie na rozwój drzew. Na czym polega i w jaki sposób należy ją wykonywać?

 Agrotechniczna metoda ochrony jabłoni w sadach

W myśl integrowanej ochrony roślin zapobieganie oraz zwalczanie groźnych organizmów szkodliwych możliwe jest dzięki wykorzystaniu głównie niechemicznych metod ochrony sadów, ograniczając jednocześnie do minimum stosowanie chemicznych środków ochrony roślin. Agrotechniczna metoda ochrony jabłoni jest jedną z najważniejszych, które obecnie stosuje się w celu zabezpieczenia sadów przed chorobami i szkodnikami. Uproszczenia w agrotechnice często powodują wzrost liczby szkodników oraz zwiększenie ryzyka porażenia jabłoni groźnymi chorobami. Przestrzeganie podstawowych zasad agrotechnicznych jest podstawą skutecznego programu zwalczania szkodników i chorób grzybowych oraz bakteryjnych. Agrotechniczna metoda ochrony jabłoni to m.in.: wybór odpowiedniego stanowiska pod sad oraz najkorzystniejszego typu gleby, racjonalne nawożenie, zdrowy materiał nasadzeniowy, eliminacja chwastów i terminowość prowadzonych zabiegów.

Wybór stanowiska

agrotechniczna metoda ochrony jabłoni

Nie zaleca się zakładania sadów jabłoniowych na obszarach, które są nisko położone (wzrasta ryzyko przemarzania jabłonek).

Prawidłowa agrotechnika wpływa korzystnie zarówno na środowisko naturalne, jak również ogranicza zagrożenia dla konsumentów. Do agrotechnicznej metody ochrony sadów przed chorobami zalicza się m.in. właściwy wybór stanowiska. Nie zaleca się zakładania sadów jabłoniowych na obszarach, które są nisko położone (wzrasta ryzyko przemarzania drzew). Może to spowodować zwiększoną podatność odmian na srebrzystość liści, raka drzew owocowych oraz na zgorzel kory. Wybór stanowiska decyduje również o zmniejszonym ryzyku rozwoju chorób (na terenach o dużej wilgotności zwiększa się ryzyko porażenia drzew parchem jabłoni oraz zarazą ogniową).

Dobór odmian i cięcie

Bardzo ważnym elementem jest odpowiedni dobór odmian (np. odpornych na parcha) zwłaszcza w rejonach, gdzie panujące warunki atmosferyczne sprzyjają występowaniu chorób.

Poprzez właściwe cięcie drzewa prześwietlamy koronę, dzięki czemu możliwy jest lepszy przepływ powietrza pomiędzy poszczególnymi fragmentami korony jabłoni. Zmniejsza się więc ryzyko porażenia rośliny chorobami grzybowymi, np. mączniakiem jabłoni czy też parchem jabłoni. Możliwa jest jest także dokładniejsza penetracja drzewa cieczą roboczą podczas opryskiwania. Ważna jest również eliminacja zaniedbanych starych roślin-gospodarzy (najczęściej dziko rosnących), będących siedliskiem wielu chorób i szkodników jabłoni. Mogą one stanowić źródło infekcji.

Nawożenie oraz usuwanie liści

Racjonalne nawożenie, szczególnie azotem jest kolejnym elementem agrotechnicznej metody ochrony jabłoni. Zbyt silne nawożenie tym pierwiastkiem zwiększa podatność drzew owocowych na choroby oraz przedłuża okres wzrostu wegetatywnego. Sprzyja to aktywności Venturia inaequalis, Erwinia amylovora oraz Podosphaera leucotricha.

Agrotechniczna metoda ochrony jabłoni – zdrowy materiał nasadzeniowy

Agrotechniczna metoda ochrony jabłoni przed chorobami i szkodnikami polega m.in. na zakładaniu sadu z wykorzystaniem kwalifikowanego materiały nasadzeniowego.

Zdrowe, niezasiedlone przez szkodniki drzewka, pochodzący z pewnej szkółki, są gwarancją szybkiej aklimatyzacji i wzrostu jabłoni. Warto również sięgnąć po odmiany, które wykazują odporność na choroby czy tolerancję na żerowanie szkodników. Do odmian szczególnie wrażliwych zalicza się m.in. Jonagold, Elstar, Gala, Szampion oraz Ligol. Ochrona przed szkodnikami, polega m.in. na usuwaniu oraz niszczeniu pędów, na których widoczne są objawy uszkodzeń spowodowane obecnością mszyc, owadów niszczących korę i drewno.

W przypadku dużego nasilenia pryszczarka jabłoniaka ogranicza sią nawożenie (zwłaszcza azotem) oraz usuwa się pędy z larwami szkodników.

Bardzo ważny jest wybór obszaru pod sad wolnego od pędraków i innych szkodników glebowych. Trzeba unikać pól zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie lasów, z których mogą w okresie rójki nalatywać chrabąszcze. Zaleca się również mechaniczne zwalczanie pędraków przy wykorzystaniu uprawy gleby z wykorzystaniem ostrych narzędzi (glebogryzarek).

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *